Госпрозрахункове навчання

Зіскановане 20220113

 

п\п

Назва спеціальності

Сторінка

 

Терапевтичні дисципліни; ЗПСМ;           (Вінниця)   (Хмельницький)

1-5

 

Акушерство і гінекологія №2;  

Онкогінекологія                                    

6

 

Акушерство і гінекологія  

7-8

 

Анестезіологія.   Медицина невідкладних станів                                                                                                                                          

9

 

Ендокринологія                                                                                                                                                               

10

 

Неврологія      

11

 

Педіатрія      

12

 

Неонатологія    

13

 

Психіатрія. Наркологія. Медпсихологія

14

 

Стоматологія      

15

 

Хірургічна стоматологія    

16-17

 

Ортопедична стоматологія    

18

 

Дитяча стоматологія      

19

 

Терапевтична стоматологія

20

 

Дерматовенерологія.   Дерматоскопія.      

21

 

Хірургія     

22

 

Хірургія   

23

 

Хірургія мед факультету №2    

24

 

Дитяча хірургія; Дитяча ортопедія і травматологія;                     Дитяча урологія.                          

25-26

 

Судинна хірургія. Ендоскопія. Флебологія. Лапараскопія                                                                                                                                                                                           

27

 

Інфекційні хвороби                              

28

 

Дитячі інфекційні хвороби          

29

 

Організація і управління охороною здоров’я

30

 

Ультразвукова діагностика          

31

 

Рентгенологія                    

32

 

Онкологія                

33

 

Радіологія.                    

34

 

Офтальмологія          

35

 

Отоларингологія        

36

 

Фізична та реабілітаційна медицина        

37

 

Ортопедія і травматологія        

38

 

Судова медицина та права            

39

 

Фтизіатрія                                

40

 

Патологічна анатомія        

41

 

Клінічна фармація                   

42

 

Загальна фармація.                                                                                       Організація і управління фармацією.    

43

 Офіційний веб-сайт МОЗ України

top logo ua

_____________Статистика_____________