НАКАЗ м. Вінниця «10» 12. 2018 р. №174

МОЗ України
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
НАКАЗ
м. Вінниця
«10» 12. 2018 р. №174
Про організацію курсів спеціалізації, та підвищення кваліфікації за спеціальностями:
«Дитяча хірургія»,«Дитяча ортопедія і травматологія»,
«Дитя ча урологія»
У зв’язку з необхідністю подальшої професійної підготовки лікарів в Україні та на підставі рішення про видачу ліцензії Акредаційної комісії МОН України від 22.09.2014р. №2866 щодо підвищення кваліфікації у галузі знань 1201 «Медицина» у Вінницькому національному медичному університеті ім.. М.І. Пирогова
НАКАЗУЮ:
1. Створити з 11 грудня 2018 року курси спеціалізації та підвищення кваліфікації у м. Вінниця на базі кафедри дитячої хірургії (Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня) при кафедрі хірургії з курсом стоматології ФПО за спеціальностями: «Дитяча хірургія», «Дитяча ортопедія і травматологія», «Дитяча урологія».
2. Призначити відповідальними за проведення курсів за фахом «Дитяча ортопедія і травматологія» ФІЩЕНКА В.О. - д. мед. н., професора, зав. кафедри ортопедії та травматології; «Дитяча хірургія» - ЯКИМЕНКА О.Г. к. мед. н., доцента кафедри дитячої хірургії; «Дитяча урологія»- МИХАЛЬЧУК Т.І. - асистента кафедри дитячої хірургії, вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Дитяча урологія».
3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково- педагогічної (лікувальної) роботи проф. ПОГОРІЛОГО В.В.
Ректор
академік НАМИ України Начальник юридичного відділу
• МОРОЗ в.м. СЕРГІЙЧУК С.Л.

Офіційний веб-сайт МОЗ України

top logo ua

_____________Статистика_____________