ІНФОРМАЦІЯ

ІНФОРМАЦІЯ ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ НА КАФЕДРАХ ФАКУЛЬТЕТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ НА ПЕРІОД ДІЇ

ЗАГАЛЬНОНАЦІОНАЛЬНОГО КАРАНТИНУ

У відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020р «Про запобігання поширенню на території України корона вірусу COVD-19» та наказів №43 та №44 по Вінницькому Національному медичному університету ім. М.І. Пирогова від 11.03.2020 та 13.03.2020 року, на період дії загальнонаціонального карантину навчання на кафедрах Факультету післядипломної освіти переведено на дистанційну форм навчання. Організація дистанційного навчального процесу на кафедрах передбачає використання лекційних презентацій, матеріалів тематичних методичних розробок, тестових завдань, ситуаційних задач, які розміщені на сайтах кафедр Факультету післядипломної освіти ( http://fpo.vnmu.edu.ua/), а також виконання індивідуальних завдань, які будуть надіслані на електронну адресу надану слухачами курсів при заповненні анкети.


У зв’язку з чим реєстрацію на курси підвищення кваліфікації буде здійснено дистанційно: заповнену анкету (завантажити бланк анкети), перелік документів (завантажити перелік документів) та квитанцію сплати за навчання на відповідних курсах (завантажити реквізити для сплати) необхідно надіслати сплаченою послугою кур’єрської пошти (наприклад Нова Пошта) з доставкою в деканат Факультету післядипломної освіти м. Вінниці чи м. Хмельницького.

Для слухачів курсів підвищення кваліфікації, які подають документи в м. Хмельницькому на адресу: вул. Водопровідна 8/1, м. Хмельницький, Славковій Олені Василівні, тел.: 0382 650228, моб. 0983451940. В інспектора деканату можна отримати контактний телефон кураторів курсів на відповідній кафедрі.    

Для слухачів курсів підвищення кваліфікації, які подають документи в м. Вінниці на адресу: вул. Данила Галицького, 60, 5 гуртожиток ВНМУ ім. М.І. Пирогова, м. Вінниця, Адаменко Валентині Володимирівні, тел.: 0432 661326, моб. 0977029815. В інспектора деканату можна отримати контактний телефон кураторів курсів на відповідній кафедрі.

НАКАЗ м. Вінниця «10» 12. 2018 р. №174

МОЗ України
Вінницький національний медичний університет ім. М. І. Пирогова
НАКАЗ
м. Вінниця
«10» 12. 2018 р. №174
Про організацію курсів спеціалізації, та підвищення кваліфікації за спеціальностями:
«Дитяча хірургія»,«Дитяча ортопедія і травматологія»,
«Дитя ча урологія»
У зв’язку з необхідністю подальшої професійної підготовки лікарів в Україні та на підставі рішення про видачу ліцензії Акредаційної комісії МОН України від 22.09.2014р. №2866 щодо підвищення кваліфікації у галузі знань 1201 «Медицина» у Вінницькому національному медичному університеті ім.. М.І. Пирогова
НАКАЗУЮ:
1. Створити з 11 грудня 2018 року курси спеціалізації та підвищення кваліфікації у м. Вінниця на базі кафедри дитячої хірургії (Вінницька обласна дитяча клінічна лікарня) при кафедрі хірургії з курсом стоматології ФПО за спеціальностями: «Дитяча хірургія», «Дитяча ортопедія і травматологія», «Дитяча урологія».
2. Призначити відповідальними за проведення курсів за фахом «Дитяча ортопедія і травматологія» ФІЩЕНКА В.О. - д. мед. н., професора, зав. кафедри ортопедії та травматології; «Дитяча хірургія» - ЯКИМЕНКА О.Г. к. мед. н., доцента кафедри дитячої хірургії; «Дитяча урологія»- МИХАЛЬЧУК Т.І. - асистента кафедри дитячої хірургії, вища кваліфікаційна категорія за спеціальністю «Дитяча урологія».
3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково- педагогічної (лікувальної) роботи проф. ПОГОРІЛОГО В.В.
Ректор
академік НАМИ України Начальник юридичного відділу
• МОРОЗ в.м. СЕРГІЙЧУК С.Л.

Офіційний веб-сайт МОЗ України

top logo ua

_____________Статистика_____________