НАКАЗ №837 від 23.12.2019

 

МОЗ УКРАЇНИ

Вінницький національний медичний університет

ім. М.І. Пирогова

НАКАЗ

23.12.2019

 

                                                                                   №837

Щодо впровадження системи

безперервного професійного розвитку

лікарів на кафедрах університету

 

         У відповідності до постанов Кабінету Міністрів України № 302 від 28.03.2018р «Про затвердження Положення про систему безперервного професійного розвитку фахівців у сфері охорони здоров’я», №798 від 21.08.2019р «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 17 серпня 2002 р. № 1133 і від 28 березня 2018 р. № 302», наказу МОЗ України №446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів" від 22.02.2019р, вимог МОЗ України, щодо заходів безперервного професійного розвитку, з метою покращення організації та проведення різних форм заходів безперервного професійного розвитку на кафедрах Факультету післядипломної освіти та на виконання Рішення Вченої ради університету від 28 листопада 2019 року протокол №4 наказую:

  1. З 1 січня 2020 році на кафедрах університету, які здійснюють безперервний професійний розвиток (БПР) лікарів, проводити навчання лише згідно плану ФПО у відповідності з наказом МОЗ України №446 "Деякі питання безперервного професійного розвитку лікарів" від 22.02.2019р.

Відповідальний: декан ФПО;

Завідувачі кафедр.

  1. Курси спеціалізації, стажування, тематичного удосконалення (ТУ) терапевтичних дисциплін (кардіологія, ревматологія, функціональна діагностика, нефрологія, гастроентерологія, ЗПСМ), педіатрії (педіатрія) проводити виключно на відповідних кафедрах ФПО згідно програм, затверджених Вченою радою університету та календарного плану роботи ФПО. Заняття розпочинати з першого календарного робочого дня місяця, а за потреби – з першого дня 3-го тижня місяця. 

                                       Відповідальні: декан ФПО (заступники);

зав. кафедри.

  1. Зарахування на курси спеціалізації та стажування здійснювати після подання особистої заяви (або клопотання лікувального, діагностичного закладу незалежно від форми власності), візованої керівником університету (проректором).

Відповідальні: Декан(заступники декана) ФПО.

  1. За якість підготовки спеціалістів і виконання навчальної програми на курсах БПР відповідальність покладається на організаторів навчання. Курси БПР лікарів вважати закінченими у разі засвоєння слухачем навчальної програми і успішного складання заліку (комп’ютерне тестування, співбесіда). Сертифікат, свідоцтва, посвідчення БПР лікарів засвідчується печаткою університету.

Відповідальні: декан ФПО (заступники декана),

зав. кафедр, керівник навчання,

керівник ЦКТ, інспектори деканату ФПО.

  1. Майстер-класи, тренінги, фахові школи, практичні (науково-практичні) конференції, семінари та ін. в системі БПР лікарів проводити на підставі програм даних заходів, розглянутих методичною радою ФПО, затверджених Вченою радою університету та внесених до календарного плану роботи ФПО.

Відповідальні: Декан ФПО (заступники);

Зав. кафедр.

  1. Впровадити в роботу кафедр ФПО більш широке застосування елементів дистанційного навчання з гідно Рішення вченої ради «Про затвердження Положення про організацію та впровадження елементів дистанційної форми навчання в ВНМУ ім. М.І. Пирогова» (протокол №2 від 28.09.2017р.). На кафедрах ФПО, університету призначити відповідальних осіб за впровадження елементів дистанційного навчання. Організувати та провести курси підготовки для викладачів кафедр з основ дистанційної освіти.

Відповідальні: завідувачі кафедр;

заступник декана ФПО доц. Якименко О.Г.

Строк виконання: січень – лютий 2020року.

  1. Заступнику декана ФПО к.мед.н., доц. Якименку О.Г. розмістити до 1 січня 2020 р. наказ на сайті ФПО університету.
  2. Зав. канцелярії університету Лясківській Л.А. довести наказ до осіб, зазначених у Додатку (до 1.01.2020р.).
  3. Контроль за виконанням наказу покласти на проректора з науково-педагогічної (лікувальної) роботи проф. Погорілого В.В.

В.о. ректора                              Юрій ГУМІНСЬКИЙ

Погоджено:

Начальник

юридичного відділу                 Сергій СЕРГІЙЧУК

 

Офіційний веб-сайт МОЗ України

top logo ua

_____________Статистика_____________