medprosvita

Підготовка до КРОК 3

Test krok3

Останні накази та правові матеріали

Загальна інформація

Кафедра терапії з курсом загальної практики та сімейної медицини ФПО розташована на базі Хмельницької міської лікарні, також базами кафедри є Хмельницька обласна лікарня та Хмельницький обласний кардіологічний диспансер. На сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 11 викладачів, в тому числі 1 доктор та 8 кандидатів медичних наук.

На кафедрі проходять післядипломну підготовку лікарі-інтерни по спеціальності «внутрішні хвороби», «загальна практика-сімейна медицина». Проводиться підготовка лікарів на циклах спеціалізації по терапії та сімейній медицині. Щороку відбувається підготовка лікарів-терапевтів, сімейних лікарів та лікарів-кардіологів на передатестаційних циклах.

Клінічним і науковим напрямком кафедри є вивчення змін та оптимізація підходів до надання медичної допомоги пацієнтам з кальцифікацією клапанів серця в поєднанні з іншими серцево-судинними захворюваннями, вивчення патогенетичних паралелей у цих пацієнтів з різними метаболічними чинниками, вивчення предикторів прогресування міокардіальної дисфункції та розвитку ускладнень.

НДР

На разі на кафедрі терапевтичних дисциплін та сімейної медицини ФПО Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова виконується науково-дослідна робота (НДР) на тему: «Структурно-функціональний стан серця і нирок та якість життя пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю, оптимізація лікування»(№ державної реєстрації 0115U007129), запланована на 2016-2020 рр.

Науковий керівник НДР:д. м. н., проф. Дубовий О.Х.

Станом на кінець 2019 року у рамках НДР співробітниками кафедри виконано великий об’єм дослідницької роботи – проведено патентно-інформаційний пошук, опрацьовано та зареферовано більш ніж179 літературних першоджерел, обстежено 226 пацієнтів, проведено збір, аналіз та статистичну отриманої інформації. За результатами НДР захищено 1 кандидатську дисертацію на тему ««Рівень якості життя в інтегральній оцінці стану хворих та обґрунтування оптимального режиму діуретичної терапії торасемідом у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю» (14.01.11 – кардіологія) (Савіцька Ю. В.), опубліковано 67 наукових праць, підготовлено близько 120 виступів на науково-медичних форумах, видано 4 навчально-методичних посібники та отримано 1 патент на корисну модель «Спосіб оптимізації тривалої підтримуючої діуретичної терапії торасемідом у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю» № 201906566 від 12.06.2019 р., (винахідники: Савіцька Ю. В., Осовська Н. Ю., Щепіна Н. В., Хомовський В. В.).

Створені під час виконання НДР нововведення впроваджено в клінічну практику поліклінічного відділення Хмельницької обласної лікарні, кардіологічних відділень Хмельницької міської лікарні та Вінницької обласної клінічної лікарні імені М. І. Пирогова. Теоретичні положення ввійшли до курсу лекцій та практичних занять, що проводяться на кафедрі терапевтичних дисциплін та сімейної медицини ФПО Вінницького національного медичного університету імені М.І.Пирогова.

 

Контакти

 

Кафедра терапевтичних дисциплін та сімейної медицини ФПО Вінницького національного медичного університету ім.. М.І. Пирогова

м. Вінниця

ВОКЛ ім.. МІ. Пирогова, вул. Пирогова 46, корпус №13,

Тел. +38097-269-35-62

м. Хмельницький

Хмельницька міська лікарня, провулок Проскурівський 1

Тел. +38097-945-19-02

 

Офіційний веб-сайт МОЗ України

top logo ua

_____________Статистика_____________