medprosvita

Підготовка до КРОК 3

Test krok3

Останні накази та правові матеріали

Осовська Наталія Юріївна | Завідувач кафедри терапії, д.мед.н., професор

 291A5798 Осовська Наталія Юріївна (р.н. 1973) закінчила Вінницький медичний інститут ім. М.І. Пирогова у 1997р за спеціальністю «лікарська справа». Доктор медичних наук (дисертації на тему «Малі структурні аномалії серця: стратифікація факторів ризику, тактика медикаментозної корекції» за фахом «кардіологія» , диплом ДД№007436 від 27 травня 2009 р) професор (рішення атестаційної комісії від 28.02.17, диплом АП №000048), завідувач кафедри терапевтичних дисциплін та сімейної медицини ФПО ВНМУ ім. М.І. Пирогова з 2017 року. Вищі категорії з терапії, кардіології, функціональної діагностики, спеціалізація з сімейної медицини. З 2001 року лікар кардіологічного відділення ВОКЛ ім. М.І Пирогова. Стаж роботи 23 роки. 330 статей одноосібно та в співавторстві, 28 – в зарубіжних виданнях (21 – SCOPUS). Видано одноосібно 2 посібника, в співавторстві - 11. Підготовлено 3 кандидати медичних наук. З 2014 р. - член редакційної колегії журналу «Кардіохірургія та інтервенційна кардіологія». З 2014 р. - член робочої групи зі створення нормативних документів з функціональної діагностики Українського товариства кардіологів. З 2018р. – дійсний член Європейського товариства кардіологів. З 2018 року є головою громадської організації «Асоціація сімейних лікарів та лікарів терапевтичних фахів Поділля «Подільський лікар».

 

Детальніше: Осовська Наталія Юріївна | Завідувач кафедри терапії, д.мед.н., професор

Дубовий Олександр Хомич | Професор кафедри, доктор медичних наук

1

Закінчив Вінницький медичний інститут (ВМІ) імені М. І. Пирогова в 1965 році. Упродовж 1965-1967 рр. навчався в клінічній ординатурі, 1967-1970 рр. - аспірантурі, 1980-1983 рр. – докторантурі у ВМІ імені М. І. Пирогова.

 

У 1981 році Дубовий О. Х. захистив кандидатську дисертацію на тему «Порівняльна ефективність комплексної терапії ревматизму залежно від активності процесу», у 1989 році - докторську дисертацію на тему «Діагностичне-прогностичне значення функціональної оцінки активності сполучної тканини при ревматоїдному артриті».

 

З 1985 року працював на посаді доцента кафедри факультетської терапії ВМІ імені М. І. Пирогова, з 1991 року – професора цієї ж кафедри. Упродовж 1997-2017 рр. проф. Дубовий О. Х. очолював кафедру терапії з курсом загальної практики та сімейної медицини факультету післядипломної освіти ВНМУ імені М. І. Пирогова.

 

Наукова робота Дубового О. Х. присвячена проблемам ревматології. Він є автором та співавтором 189 наукових праць. Під його керівництвом захищено 1 докторську і 2 кандидатських дисертації.

 

Дубовий О. Х. здійснює консультативну допомогу в ревматологічному відділенні Хмельницької міської лікарні.

 

Детальніше: Дубовий Олександр Хомич | Професор кафедри, доктор медичних наук

Довганюк Інна Едуардівна | Доцент, кандидат медичних наук

dovganukВищі кваліфікаційні категорії за фахами гастроентерологія та загальна практика – сімейна медицина, сертифікації з педагогіки і організації охорони здоров’я.

Автор понад 40 наукових праць, 2 посібників, 1 патента на корисну модель;

Заступник декана факультету післядипломної освіти (ФПО)ВНМУ ім. М.І.Пирогова;

Член атестаційної комісії Департаменту охорони здоров’я Вінницької ОДА;

Член Всесвітньої організації сімейної медицини WONCA, Асоціації гастроентерологів України.

Встановлення як клініциста після закінчення ВНМУ ім. М.І. Пирогова здійснювалось у гастроентерологічному відділенні Вінницької обласної клінічної лікарні ім. М.І. Пирогова. З 2000 р. лікар гастроентеролог вищої кваліфікаційної категорії, завідувач терапевтичного циклу підвищення кваліфікації медичних працівників Вінницької області.

Наукова робота при співпраці з Інститутом експериментальної патології, онкології та радіобіології ім.Р.Є.Кавецького. полягала в розробці терапевтичного застосування препарату «Церулоплазміну» для профілактики раку шлунка. 2006 р. – заступник директора з наукових питань ЗАТ «Біофарма». Захистила дисертаційну роботу на здобуття наукового ступеню к.м.н. на тему «Клініко-морфологічне та біохімічне обґрунтування застосування, «Церулоплазміну» в комплексному лікуванні хронічного атрофічного гастриту і пептичної виразки шлунка» (2007р).

3 2008р. працює у ВНМУ ім. М.І.Пирогова. Приймала активну участь у створенні курсу підвищення кваліфікації лікарів за спеціальністю «Загальна-практика сімейна медицина» ФПО, координувала підготовку лікарів-слухачів в пілотному проекті сімейної медицини (м. Вінниця).

У 2015 році присвоєно вчене звання доцента. На ФПО відповідає за лікувальну роботу керуючись організаторськими здібностями і професійними якостями. Розвиває і реалізовує науковий потенціал, є активним учасником наукових форумів з гастроентерології, сімейної медицини, терапії в Україні та Європі (Словенія 2017 р, Італія 2018 р).

Детальніше: Довганюк Інна Едуардівна | Доцент, кандидат медичних наук

Юзвишина Олена Володимирівна | Доцент, кандидат медичних наук

2

 Юзвишина О.В.  закінчила лікувальний факультет Вінницького медичного інституту (ВМІ) імені М. І. Пирогова в 1994 році. Навчалась в магістратурі, аспірантурі.

 

У 2001 році захистила кандидатську дисертацію «Підвищення ефективності та безпеки фармакотерапії кордароном ішемічної хвороби серця, ускладненої частими рецидивами миготливої аритмії, за допомогою метопрололу».

 

З 2001 року працювала асистентом курсу клінічної фармакології Вінницького національного медичного університету (ВНМУ) імені М. І. Пирогова. У 2002 році переведена на посаду асистента кафедри терапії факультету післядипломної освіти (ФПО) ВНМУ імені М. І. Пирогова. З 2008 року – доцент цієї ж кафедри.

 

Наукова робота О. В. Юзвишиної присвячена проблемамкардіології. Вона є автором та співавтором 90 наукових праць (в т. ч. трьох навчально-методичних посібників).

 

Юзвишина О. В. здійснює лікувально-консультативну допомогу в терапевтичних відділеннях Хмельницької міської лікарні.

 

Детальніше: Юзвишина Олена Володимирівна | Доцент, кандидат медичних наук

Шпілевська Марія Максимівна | Доцент, кандидат медичних наук

5

 В 1967 р. закінчила педіатричний факультет Вінницького медичного інституту (ВМІ) імені М. І. Пирогова. Упродовж 1968-1969 рр. навчалась в аспірантурі на кафедрі фармакології ВМІ імені М. І. Пирогова.

 

В 1976 р. захистила дисертацію на тему: «Пошук антидепресантів серед похідних бензофурану».

 

До 1979 р. Шпілевська М. М. працювала педіатром у відділенні торакальної хірургії Хмельницької обласної лікарні, упродовж 1979-1981 рр. – асистентом кафедри педіатрії факультету удосконалення лікарів (ФУЛ) ВМІ імені М. І. Пирогова, 1982-1988 рр. – асистентом курсу клінічної пульмонології ФУЛ ВМІ імені М. І. Пирогова.

 

У 1987 р. Шпілевську М. М. обрано на посаду доцента кафедри терапії ФУЛ ВМІ імені М. І. Пирогова.

 

Наукова робота доц. Шпілевської М. М. присвячена проблемам пульмонології, алергології, антибактеріальної терапії. Вона є автором 56 наукових праць та співавтором низки монографій: «Невідкладні стани в пульмонології», «Бронхоектатична хвороба», «Рецептурний довідник лікаря».

 

Шпілевська М. М. виконує лікувально-консультативну роботу в пульмонологічному відділенні Хмельницької міської лікарні.

 

Детальніше: Шпілевська Марія Максимівна | Доцент, кандидат медичних наук

Ігнатова Людмила Борисівна | Доцент, кандидат медичних наук

6

 Ігнатова Л. Б. закінчила лікувальний факультет Вінницького медичного інституту (ВМІ) імені М. І. Пирогова в 1973 р. Працювала лікарем-пульмонологом у Хмельницькій обласній лікарні. У 1985 році обрана за конкурсом на посаду асистента кафедри терапії факультету удосконалення лікарів ВМІ імені М. І. Пирогова, з 1993 року – доцент цієї ж кафедри.

 

У 1990 р. захистила кандидатську дисертацію на тему: «Диспансеризація хворих на хронічне неспецифічне захворювання легень, що проживають у сільській місцевості».

 

Наукова робота Ігнатової Л.Б. присвячена проблемам пульмонології. Кількість друкованих робіт – 32.

 

Ігнатова Л. Б. здійснює лікувально-консультативну допомогу в пульмонологічному відділенні Хмельницької обласної лікарні.

 

Детальніше: Ігнатова Людмила Борисівна | Доцент, кандидат медичних наук

Хомовський Віктор Васильович | Доцент, кандидат медичних наук

8

 Хомовський В. В. закінчив лікувальний факультет Вінницького державного медичного університету імені М. І. Пирогова в 2000 р. Навчався в клінічній ординатурі, аспірантурі.

 

У 2007 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: «Вертеброгенні предиктори артеріальної гіпертензії, диференційно-діагностичні критерії та особливості лікування» та обраний за конкурсом на посаду асистента кафедри терапії з курсом загальної практики та сімейної медицини факультету післядипломної освіти (ФПО) Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова. З 2018 р. обіймає посаду доцента цієї ж кафедри.

 

Наукова робота Хомовського В. В. присвячена проблемам клінічної вертебрології. Є автором та співавтором 42 наукових праць.

 

Здійснює консультативно-лікувальну роботу на базі поліклінічного відділення Хмельницької обласної лікарні.

 

Детальніше: Хомовський Віктор Васильович | Доцент, кандидат медичних наук

Савіцька Юлія Володимирівна | Асистент, кандидат медичних наук

11

Савіцька Ю. В. у 2009 р. закінчила лікувальний факультет Буковинського державного медичного університету. Упродовж 2012-2017 рр. навчалась у клінічній ординатурі та аспірантурі за спеціальністю «Внутрішні хвороби» при Вінницькому національному медичному університеті імені М.І. Пирогова.

У 2018 році захистила кандидатську дисертацію на тему «Рівень якості життя в інтегральній оцінці стану хворих та обґрунтування оптимального режиму діуретичної терапії торасемідом у пацієнтів із хронічною серцевою недостатністю».

З 2015 році працює на посаді асистента кафедри терапевтичних дисциплін та сімейної медицини факультету післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова.

Наукова робота Савіцької Ю. В. присвячена проблемам кардіології. Кількість друкованих робіт – 32.

Виконує консультативно-лікувальну роботу на базі кардіологічного відділення Хмельницької міської лікарні.

 

Детальніше: Савіцька Юлія Володимирівна | Асистент, кандидат медичних наук

Поліщук Дмитро Степанович | Асистент, кандидат медичних наук.

polishchuk

Поліщук Д. С. закінчив лікувальний факультет Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова у 2002 році. Закінчив інтернатуру за спеціальністю «Дерматовенерологія». З 2003 по 2014 рр. працював дерматовенерологом у Хмельницькому обласному шкірно-венерологічному диспансері, далі - у приватному дерматовенерологічному закладі «Polishchuk derma center».

У 2012 р. закінчив аспірантуру за спеціальністю «Шкірні та венеричні хвороби» та захистив кандидатську дисертацію на тему «Порушення обмінних процесів при атопічному дерматиті та корекція їх методом комплексної терапії».

З 2014 року працює на кафедрі терапевтичних дисциплін та сімейної медицини факультету післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова.

Кількість друкованих робіт – 41.

Детальніше: Поліщук Дмитро Степанович | Асистент, кандидат медичних наук.

Онишко Віктор Володимирович | Асистент

10

Онишко В. В. закінчив лікувальний факультет Тернопільського медичного інституту в 1975 р. Працював лікарем-пульмонологом у Хмельницькій обласній лікарні. З 1980 року обраний на посаду асистента кафедри терапії факультету удосконалення лікарів Вінницького державного медичного інституту імені М. І. Пирогова.

Наукова робота Онишка В. В. присвячена проблемам пульмонології, торакальної хірургії та ендоскопічної бронхології. Кількість друкованих робіт – 36.

Онишко В. В. здійснює лікувально-консультативну роботу на базі пульмонологічного відділення Хмельницької обласної лікарні.

 

Детальніше: Онишко Віктор Володимирович | Асистент

Офіційний веб-сайт МОЗ України

top logo ua

_____________Статистика_____________