Дистанційна освіта

Підготовка до КРОК 3

Test krok3

Останні накази та правові матеріали

Історія кафедри

Кафедра терапії на факультеті удосконалення лікарів була створена 2 вересня 1979 році на базі Хмельницької обласної лікарні під керівництвом професора, д.мед.н. Шкляра Михайла Борисовича, який очолював кафедру впродовж 4-х років. На момент створення на кафедрі працювало 6 викладачів: Колесник В.В., Бориско О.С., Шпілевська М.М., Свірський О.О., Чорнобровий В.М., Онишко В.В.. Основною навчальною роботою було проведення тематичного удосконалення для терапевтів на циклах: «Вибрані питання терапії», «Невідкладна кардіологія», «Функціональна діагностика в гастроентерології», «Клінічна алергологія». Матеріали роботи кафедри двічі були представлені на ВДНГ (Москва), за що отримали дипломи і нагороди. Досягнення кафедри були відображені у великій медичній енциклопедії (Т.33, с. 823).

В 1982 році кафедру очолив доцент, к.м.н. Колесник Віктор Володимирович, який керував нею впродовж 5 років. На той момент на кафедрі працювали к.м.н. Іліка В.Г., асистент Клюзко Л.В., асистент Ігнатова Л.Б., асистент Коханова Г.О. (1983-1984 рр..). В зв’язку з переходом на іншу роботу кафедру залишили проф. Шкляр М.Б., Чорнобровий В.М., Свірський О.О.

1

Колектив кафедри із лікарями-курсантами (Хмельницька обласна лікарня, 1982 р.)

2

Колектив кафедри з лікарями-курсантами (Хмельницька обласна лікарня, 1985р.)

В 1985 році кафедра перейшла у приміщення багатопрофільної Хмельницької міської лікарні. У 1986 році на посаду зав. кафедрою був обраний за конкурсом доцент Фесенко В.П. Співробітники кафедри продовжували підготовку лікарів на циклах удосконалення. З 1992 року проводяться передатестаційні цикли для лікарів-терапевтів. З 1993 року почалася підготовка лікарів-інтернів в інтернатурі за фахом «терапія». В цей час на кафедрі розроблялись питання кардіології, зокрема хронічної ішемічної хвороби серця на різних стадіях серцевої недостатності. Колектив кафедри активно працював над удосконаленням методик післядипломної освіти, підготовкою фахівців в клінічній ординатурі за фахом «Терапія».

3

Колектив кафедри з лікарями-курсантами та клінічними ординаторами

(Хмельницька міська лікарня, 1990 р.)

4

Колектив кафедри з лікарями-курсантами та клінічними ординаторами (1991 р.)

З 1997 року кафедру очолив професор, д.мед.н. Дубовий Олександр Хомич, який і по сьогоднішній день завідує кафедрою. В 2002 році на кафедру прийшла Юзвишина О.В., в 2007 році – Хомовський В.В., в 2011 році – Довганюк І.Е. Колектив кафедри продовжив розробку учбово-методичних матеріалів проблемного навчання, максимально наближеного до проблем практичної охорони здоров’я. Колектив кафедри продовжує на високому рівні удосконалювати знання лікарів: продовжується підготовка лікарів-інтернів терапевтів та лікарів на передатестаційних циклах. З 1997 року на кафедрі розпочалась підготовка лікарів по спеціальності «загальна практика - сімейна медицина». З 1998 року почалася підготовка лікарів-інтернів в інтернатурі за фахом «загальна практика – сімейна медицина». З 2003 року проводяться передатестаційні цикли за фахом «загальна практика – сімейна медицина». Декілька років кафедра готувала інтернів за фахом «медицина невідкладних станів» та «лабораторна діагностика». З 2009 року кафедра проводить передатестаційні цикли за фахом «кардіологія». Науковим напрямком роботи стало вивчення генетичних факторів та імунної реактивності організму в розвитку ішемічної хвороби серця. Згодом наукові інтереси співробітників зосередились на вивченні артеріальної гіпертензії в поєднанні з іншими захворюваннями. В рамках цієї науково-дослідної роботи захищена кандидатська дисертація Хомовського Віктора Васильовича, яка присвячена діагностиці та оптимізації лікування артеріальної гіпертензії, асоційованої з патологією шийного відділу хребта. Постійно на кафедрі проводиться навчання клінічних ординаторів та аспірантів. Наукові інтереси співробітників зосереджені на проблемних питаннях патології серцево-судинної системи, новітніх методах діагностики та оптимізації лікування пацієнтів. В рамках науково-дослідної роботи кафедри «Кальцифікація клапанів серця в поєднанні з іншими серцево-судинними захворюваннями, патогенетичні паралелі з різними метаболічними чинниками, предиктори та механізми прогресування міокардіальної дисфункції та розвитку різних ускладнень, оптимізація лікування» заплановано 1 докторська і 1 кандидатська дисертації.

Видані посібники – Юзвишина О.В. «Серцево-судинні захворювання» (в 7-ми виданнях) 207 с. (2006-2011), Хмельницький; Юзвишина О.В. «Порушення ритму серця» 40 с. 2007, Хмельницький; Юзвишина О.В. «Клінічні рекомендації для лікарів загальної практики щодо лікування супутніх депресивно-тривожних станів при серцево-судинних захворюваннях» 50 с. 2007, Хмельницький; Клюзко Л.В. «Невідкладна допомога при інфаркті міокарда на догоспітальному і госпітальному етапі», 52 с. 2007, Хмельницький; видані атласи - Клюзко Л.В. «Порушення ритму і провідності» 100 с., 2009, Вінниця; Клюзко Л.В. «Електрокардіографічні зміни при гострому коронарному синдромі» 110 с., 2011, Вінниця.

Колектив кафедри поєднує досвід і знання старшого покоління з ентузіазмом і творчою наснагою молодих викладачів, вміє гарно працювати і приємно відпочивати, пізнавати свій рідний край, насолоджуватися виставами і концертами.

5

 

Офіційний веб-сайт МОЗ України

top logo ua

_____________Статистика_____________