Дистанційна освіта

Підготовка до КРОК 3

Test krok3

Останні накази та правові матеріали

НДР

Завершена тема науково-дослідної роботи: “Виявлення нових патогенетичних механізмів, особливостей клінічного прояву артеріальної гіпертензії в поєднанні з іншими захворюваннями”. Робота виконувалась відповідно до плану МОЗ України, номер державної реєстрації 0106U008485.

Робота виконана у період з 01.2006 по 12.2010 роки на базі кафедри терапії факультету післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Науковий керівник: зав. кафедри терапії факультету післядипломної освіти ВНМУ ім. М.І. Пирогова, доктор медичних наук, професор Дубовий О.Х.

За звітний період співробітниками кафедри виконано великий об’єм дослідницької роботи – опрацьовано більше 285 літературних першоджерел науково-медичної інформації, серед яких монографії, автореферати дисертацій, статті в періодичних виданнях, збірники тез та матеріалів науково-практичних конференцій, підручники та науково-методичні посібники, накази та протоколи МОЗ України. Обстежено понад 125 хворих з АГ І-ІІ стадії віком від 21 до 65 років. Отримані нововведення впроваджено в клінічну практику в роботу поліклінічного відділення Хмельницької обласної лікарні, кардіологічного відділення Хмельницької міської лікарні, міських поліклінік м. Хмельницького. Теоретичні положення ввійшли до курсу лекцій та практичних занять, що проводяться на кафедрі терапії ФПО Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова. За темою НДР захищено 1 кандидатська дисертація (Хомовський Віктор Васильович «Вертеброгенні предиктори артеріальної гіпертензії, диференційно-діаностичні критерії та особливості лікування», 2006 р. в спецраді ННЦ «Інститут кардіології ім. академіка М.Д. Стражеска»).

ПАТЕНТНИЙ ДОКУМЕНТ,

отриманий в результаті виконання роботи

 

Хомовський В.В.,Колісник П.Ф.Деклараційний патент на винахід № 15487, Україна (19) А61 В10/00 «Спосіб діагностики вертеброгенної артеріальної гіпертензії» заявка № u200509815; заявлено 18.10.2005; опубліковано 17.07.2006, бюлетень № 7; висновок про видачу патенту від 27.03.2006 р. № 1027/1.

Запланова тема науково-дослідної роботи: “Кальцифікація клапанів серця в поєднанні з іншими серцево-судинними захворюваннями, патогенетичні паралелі з різними метаболічними чинниками, предиктори та механізми прогресування міокардіальної дисфункції та розвитку різних ускладнень, оптимізація лікування”. Робота виконується відповідно до плану МОЗ України, номер державної реєстрації 0110U007682.

Робота запланована на період з 01.2011 по 12.2015 роки на базі кафедри терапії факультету післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Науковий керівник: зав. кафедри терапії факультету післядипломної освіти ВНМУ ім. М.І. Пирогова, доктор медичних наук, професор Дубовий О.Х.

За звітний період співробітниками кафедри виконано великий об’єм дослідницької роботи – опрацьовано більше 300 літературних першоджерел науково-медичної інформації, серед яких монографії, автореферати дисертацій, статті в періодичних виданнях, збірники тез та матеріалів науково-практичних конференцій, підручники та науково-методичні посібники, накази та протоколи МОЗ України. Обстежено понад 360 хворих з ГХ ІІ-ІІІ стадії. За темою НДР запланована 1 докторська дисертація (Юзвишина Олена Володимирівна «Кальцинуюча хвороба клапанів серця в поєднанні з артеріальною гіпертензією, предиктори та механізми прогресування міокардіальної дисфункції і розвитку серцево-судинних ускладнень, оптимізація фармакотерапії») та 1 кандидатська дисертація (Габчак Оксана Леонідівна «Гендерні особливості кальцинозу аортального клапану серця, патогенетичні паралелі з різними метаболічними чинниками»).

Офіційний веб-сайт МОЗ України

top logo ua

_____________Статистика_____________