Умовні позначки

Фізіотерапія, Мед. реабілітація, Експертиза
- доц. Колісник Сергій Петрович 097-207-56-50 (перед циклом подзвонити до
Колісника С.П. для того, щоб узнати де саме проходить ваш цикл).
МБ – мікробіологія – вул. Амосова,11 (колишня Медвєдєва) – Іванова Світлана
Андріївна, 067-277-29-10
ОХ – оперативна хірургія – каф. опер. хір. – Дусик Андрій Володимирович
Реанім., ІТ, дит. Анестез. - Реаніматологія, ІТ - Інтенсивна терапія, Дитяча
анестезіологія, МНС, Н/С - Невідкладні стани – відділення Реаніматології і
ІТ, Пироговка, за довідками стосовно проходження будь – якого з цих циклів
звертатись до Гомона Микола Лонгіновича 067-724 – 31-07; 063-780-06-60 або
до Козловського Юрія Казимировича 096-466-85-90.
Етика – ІІ навч. корпус на вул. Стуса. Кафедра філософії. Пономарьова Любов
Миколаївна 098-674-91-99.
Комбустіологія – опікове відділення Пироговки. Нагайчук Василь Іванович –
097-509-18-01
ІХ – каф. інфекційних хвороб, Барське шосе, Попович Олександра
Олександрівна 095-400-26-86.
МІ- медична інформатика. Каф. фізики. Коваль Борис Федорович 097-512-08-38.
КІ – клін. імунологія. Центр радіаційного захисту населення на Стуса.
Кириченко Лідія Миколаївна 063-645-03-25 . Перед циклом дзвонити.
ВМП, ВСП, (МК) – военка. Каф. військової медицини та медицини катастроф,
над відділом інтернатури ІІІ поверх. Звертатись до Фіщука Валентина
Васильовича 06-77-06-33-86
Протидія - протидія насильства в сім’ї та
м. пр. - мед. право каф. пат. анатомії, судебка, ІІІ поверх - Гель Андрій
Павлович 067-309-76-94 ; Адамчук Оксани Феліксівни: 063-160-60-06
КФ – клін. фармакологія – Клекот Олександра Олексіївна 097-999-49-56
(Старе місто)
Кобірніченко Анатолій Валерійович 096-911-66-17 (Військовий санаторій, зав.
гастро…)
Перед циклом КФ – за день, подзвонити викладачу, дізнатись на якій базі буде
проходити цикл.
МП – мед. психологія - лікарня ім. Ющенка, Пшук Наталя Григорівна 050-642-
91-17
Фтиз. та тубер. – фтизіатрія або туберкульоз – обл. туб диспансер. Міхей
Людмила Володимирівна 093-574-67-75, Тхоровський Михайло Анатолійович
067-702-68-90
ОЗО- каф. соц. мед Черешнюк Галина Семенівна 068-210-47-49; 097-480-75-
85, перед циклом подзвонити викладачу.
ДІХ – дит. інф. хвороби- Київська, Незгода Ірина Іванівна
ЛОР – Пироговка, відділення ЛОР – хвороб, Кіщук Василь Васильович
Дит. хірургія – ВОДКЛ – кафедра дит. хірургії, проф. Конопліцький В.С.
Неврологія – лікарня ім.Ющенка, доц. Старинець Георгій Олексійович 093-
750-99-95
МГ – мед. генетика – викладається на рідній кафедрі

Ендокрин., Дит. ендокрин. - Ендокринологія, Дитяча ендокринологія - район
«П’ятничани», кафедра ендокринології. 093-765-79-08 звертатись до
Паламарчука Анатолія Васильовича.
Онкологія- звертатись до Какарькіна Олександра Яковича 067-799-76-66
Опіки або комбустіологія – Пироговка, опікове відділення, Нагайчук Василь
Іванович
РМ – радіаційна медицина, ПД – променева діагностика - Пироговка,
Бойдаченко Наталья Вікторівна, 067-495-62-51. Пироговка, 17 корпус
Хірургія – лікарня на Київській ШМД. Каф. хір. № 2 - Покидько Марія
Іванівна.
Неврол. - неврологія, Отоневрологія, Нейроофтальмологія –
лік. ім. Ющенко,Каф. неврологія. Старинець Георгій Олексійович.093-750-999-5
Травматологія - лікарня на Київській ШМД. Каф. ортопедії і травматології.
Кириченко Василь Іванович,067-937-16-18
Дерм. – Дерматовенерологія, Дмитренко Світлана Володимирівна 067-592-49-
09
Акуш.(н/с) та Дит. Гінекологія, Урогінекологія - акушерство – ЦМ та
дитини (Старе місто) – Дзісь Наталя Петрівна, 067-986-18-82 (перед циклом
зателефонувати).
Енд. хір., Ендоскоп., Ендовоскулярна хірургія, Кардіохірургія –
Ендоскопічна хірургія, ендоскопія, – Пироговка, Петрушенко В.В.
Етика – Пономарьова Любо Володимирівна, Стуса, кафедра філософії.
Психатрія – лікарня ім. Ющека, кафедра психіатрії та наркології,
Серебреннікова Оксана Анатоліївна.
ОФТ. – офтальмологія, каф. офтальмології, Малачкова Наталія Валентинівна
067-452-75-40.
Урологія – Барало Ігор Віталійович 097- 283-4354
Стоматологія – Кушта Анна Олександрівна 067-790-37-90
З інших циклів, які ви, можливо, не знайшли в даному переліку, або якщо
виникли питання стосовно розкладу, звертатись до фахівця відділу
інтернатури Цибульської Т. В.: 068-83--9-13-09 виключно в робочі дні і
часи.

Офіційний веб-сайт МОЗ України

top logo ua

_____________Статистика_____________