Наукові досягнення

У 2016 році розпочато НДР № держреєстрації: 0116U003000 «Комбіновані, розширені, поєднані, циторедуктивні та багатоетапні оперативні втручання при ускладнених формах колоректального раку. Хірургічні ускладнення. Абдомінальний компартмент синдром при оперативних втручаннях на органах шлунково-кишкового тракту». За темою даної НДР впродовж 2016–2018 рр. опубліковано 155 наукові роботи, з яких 23 – у виданнях, які входять до Scopus. Робота за даною темою продовжується.

З 2016 по 2018 роки на кафедрі хірургії ФПО захищено 3 кандидатські та 1 докторська дисертація.

НАУКОВІ ПЛАНИ. Впродовж 2019–2022 рр. до захисту плануються 4 кандидатські та 3 докторські дисертації.