Навчальна робота

Станом на 2019 рік на кафедрі хірургії ФПО навчається 38 інтернів-хірургів та 43 інтерни-анестезіологи.