Історія кафедри

Історія кафедри акушерства та гінекології факультету післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова


Кафедра акушерства та гінекології факультeту післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету ім. М. І. Пирогова розпочала свою історію базі Хмельницького пологового будинку у 1979 році. Першим її завідувачем був доктор медичних наук, професор Анатолій Никифорович Гайструк. З 1983 року по 2010 рік кафедру очолював доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України, член Нью-Йоркської Академії наук - Петро Петрович Григоренко. З 2010 року завідувачем кафедри є доктор медичних наук, доцент Анатолій Петрович Григоренко.

1111111111Про потужний науковий потенціал кафедри яскраво свідчить її викладацький склад, до якого входять:

завідувач кафедри - А. П. Григоренко, доктор медичних наук, доцент;

доценти: кандидат медичних наук Г. О. Казміренко, кандидат медичних наук І. М. Рудик, кандидат медичних Н. С. Шатковська, кандидат медичних наук, заслужений лікар України В. Ю. Онишко,

асистенти - кандидат медичних наук А. М. Біньковська, кандидат медичних наук - О. Г. Шиманська-Горбатюк.

На кафедрі працюють сумісники: доктор медичних наук, професор Польова С.П., Головний акушер-гінеколог Департаменту охорони здоров’я Хмельницької облдержадміністрації, кандидат медичних наук, доцент О. Л. Жилко, головний лікар Хмельницького міського перинатального центру А.Г. Ропотан, кандидат медичних наук О.Х. Герич.

За час свого існування на кафедрі проведена велика робота з підготовки наукових кадрів, в аспірантурі навчався 21 лікар, були виконані 4 докторські та 24 кандидатських дисертації, зокрема: 

Докторські дисертації:

П. П. Григоренко. "Прогнозування і профілактика порушень фетоплаценарного комплексу при невиношуванні вагітності". - Київ, 1988 р.

О. М. Юзько. "Передчасний розрив плідних оболонок у вагітних жінок". - Київ, 1994р.

А.П. Григоренко. «Прогноз та профілактика випадіння внутрішніх статевих органів у жінок, хірургічна реабілітація». – Київ, 2008 р.

С.П. Польова. «Вагітність, пологи та функція фетоплацентарного комплексу у жінок, хворих на туберкульоз легень: профілактика, діагностика та лікування ускладнень». – Київ, 2010 р.

22222

Колектив кафедри акушерства і гінекології, 2008 р.

Кандидатські дисертації:

О. М. Юзько. "Взаємовідношення матері і плоду при захворюваннях серця у вагітних". - Київ, 1984р.

В. В. Шинкарчук. "Профілактика перинатальної   захворюваності   іі смертності при передчасних пологах у жінок з важкими формами пізніх гестозів". - Київ, 1988р.

Н. С. Шатковська. "Прогнозування і профілактика порушень в фетоплацентарній системі при гестаційному пієлонефриті". - Київ, 1989р.      

B. Ю.   Онишко.   "Профілактика післяопераційних     ускладнень     у хворих міомою матки". - Київ, 1989р.

Л. В. Бородій. "Профілактика і лікування хронічних сальпінгоофоритів у жінок сільських районів" (клініко-епідеміологічне дослідження). - Київ, 1990р.

H.Г. Гойда. "Переривання вагітності в пізні строки інтраамніональним введенням граміцидину С". - Київ, 1991р.

О. Л. Жилко. "Передчасний розрив плідних оболонок у вагітних" (клініко-експериментальне дослідження). - Київ, 1992р.

Т. В. Виговська. "Комплексне генетичне дослідження хворих з синдромом Шеришевського-Тернера і шлюбних пар з порушенням репродуктивної функції". - Київ, 1992р.

Є. Т. Хмурковський. "Шляхи профілактики материнської і перинатальної патології при кесаревому розтині у вагітних жінок з груп високого ризику". - Київ, 1994р.

Ж. Д. Сидорова. "Стан фетоплацентарної системи та первинно-вторинний гемостаз при поєднаних НПГ-гестозах". - Київ, 1996р.

А. М. Біньковська. "Діагностика та лікування порушень у фетоплацентарній системі при синдромі затримки розвитку плода". - Київ, 1996р.

Т. А. Лаптєва. "Роль металів та металоензимів в прогнозуванні та профілактиці передчасного розриву плідних оболонок у вагітних жінок". - Вінниця, 1997р.

Л. Л. Глубоченко. "Передменструальний синдром (етіологія, патогенез та лікувально-профілактичні заходи). - Вінниця, 1999р.

А. Ф. Якубовський. "Вагітність і пологи у юних першороділь, профілактика та лікування порушень у фетоплацентарному комплексі". - Вінниця, 1999р.

I. В. Пролигіна."Роль клінічних та біохімічних маркерів у прогнозі, діагностиці та лікуванні невиношування вагітності". - Вінниця, 2001р.

О. Г. Шиманська. "Міома матки, доклінічна діагностика. Генетичні та імуно-гормональні аспекти". - Вінниця, 2002р.

А. П. Григоренко. "Проблеми та перспективи кесаревого розтину при строковому та передчасному розродженні". - Львів, 2002р.

С. П. Польова. "Прогноз і профілактика післяпологових гнійно-септичних ускладнень". - Вінниця, 2002р.

О. В. Булавенко. "Прогностичні критерії та профілактичне лікування загрози іереривання вагітності запального ґенезу". - Київ, 2002р.

Е. І. Богачов. "Прогноз та профілактика маткових кровотеч у жінок з прееклампсією три оперативному розродженні". - Вінниця, 2008р.

А.В. Гошовська. «Прогноз і профілактика плацентарної дисфункція у жінок, хворих на туберкульоз легень». - Вінниця 2011р.

Н.І Каленчук. «Діагностика і профілактика інфекцій, що передаються статевим шляхом, у жінок, хворих на туберкульоз легень». – Вінниця 2012 р.

Н.В. Корандо. «Обґрунтування профілактики та лікувальної тактики при невиношуванні вагітності у жінок, хворих на туберкульоз легень, в ранні терміни гестації». – Вінниця 2012 р.

Боюк А.П. Особливості діагностики та комплексного лікування залізодефіцитної анемії вагітних у жінок, хворих на туберкульоз легень». – Вінниця 2013 р.

Основні напрямки наукової діяльності:

-         Кесарів розтин при строковому та передчасному розродженні. Стан фетоплацентарного комплексу. Профілактика ускладнень. (НДР 1999 – 2003 рр.)

-         Етіо-патогенетичні механізми дисплазії сполучно-м’язової тканини тазового дна. Пролапс матки та стінок піхви.

Хірургічна реабілітація та профілактика (НДР 2004 – 2008 рр.)

-         Оцінка стану фетоплацентарного комплексу при ускладненнях вагітності та пологів у жінок (НДР 2009 – 2013 рр.)

Клінічною базою кафедри є Хмельницький міський перинатальний центр (29016, м. Хмельницький, вул. Хотовицького, 6).

Кафедра акушерства і гінекології - базова установа з удосконалення кваліфікації практичних лікарів. Тут функціонують курси тематичного удосконалення лікарів по ендокринній гінекології та ендоскопії, передатестаційні цикли. У клінічній ординатурі пройшли навчання 60 лікарів, проводиться навчання лікарів-інтернів.

Працівники кафедри надають постійну консультативну допомогу лікарям міського перинатального центру, інших медичних закладів міста та області, виконують значну практичну діагностично-лікувальну роботу, беруть участь у чергуваннях з медицини катастроф.

За роки роботи кафедри опубліковано більше 300 наукових робіт, 5 монографій, 21 патент на винаходи, 47 рацпропозицій та одне нововведення.

Завдяки кафедрі в Хмельницькому міському перинатальному центрі та в інших лікувальних закладах міста та області впроваджуються нові методики обстеження, новітні технології, сучасні методи лікування.