Історія кафедри

Загальна інформація

Кафедра педіатрії ФПО розташована на базі Хмельницької обласної дитячої лікарні, також базами кафедри є Хмельницька міська дитяча лікарня та Хмельницька міська інфекційна лікарня. На сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 9 викладачів, в тому числі 2 доктори та 4 кандидати медичних наук.

На кафедрі проходять післядипломну підготовку лікарі інтерни по спеціальності «педіатрія», «загальна практика-сімейна медицина». Проводиться підготовка лікарів на циклах спеціалізації по педіатрії та сімейній медицині. Щороку відбувається підготовка лікарів педіатрі на передатестаційних циклах.

     Клінічним і науковим напрямком кафедри є вивчення змін та оптимізація підходів до надання медичної допомоги дітям різних вікових груп патологією сеяов різними нозологічними формами дітям всіх вікових груп, проблеми дитячої пульмонології, алергології, нефрології.

Викладачі кафедри

  1. Пипа Лариса Волоимирівна– завідувач кафедри, доктор медичних наук, професор.
  2. Філик Анатолій Володимирович – завуч кафедри, кандидат медичних наук, доцент.
  3. Грешило Михайло Сергійович - професор кафедри, доктор медичних наук.
  4. Пілюйко Наталя Василівна - кандидат медичних наук, доцент..
  5. Леньга Вікторія Романівна -  кандидат медичних наук, асистент.
  6. Мургіна Марина Миколаївна - асистент.
  7. Лисиця Юлія Миколаївна - асистент.
  8. Савчук Раїса Ілінічна - асистент.

1Історія створення кафедри

Кафедра педіатрії на факультеті удосконалення лікарів була створена 2 вересня 1979 році на базі Хмельницької дитячої обласної лікарні під керівництвом к.мед.н. доц. Пушкаря Миколи Семеновича, який очолював кафедру в продовж 4х років. На момент створення на кафедрі працювало 5 викладачів: Філик А.В., Ковальська О.Н.,Кононенко В.М., Тарасюк Марія Максимівна. Основною навчальною роботою було проведення тематичного удосконалення для дільничних педіатрів міста та педіатрів первинної ланки в сільській місцевості.Науковим напрямком роботи було вивчення надання допомоги недоношеним дітям в сільській місцевості.

 

 

 

 

 

 

 

2В 1983 році кафедру очолив професор, д. мед.н. Грешило Михайло Сергійович, який керував нею впродовж 9 років. На той момент на кафедрі працювали доцент к.мед.н. Філик А.В., Картиш Г.А., асистент Ковальська О.Н. Колектив кафедри поповнюється доцентом Зимаком Олегом Степановичем, асистентом Пипою Ларисою Володимирівною. Співробітники кафедри продовжували підготовку лікарів на циклах удосконалення. Почалася підготовка лікарів-педіатрів в інтернатурі. В цей час на кафедрі розроблялись питання дитячої кардіології зокрема вторинної артеріальної гіпертензії та вегетативних дисфункцій. Колектив кафедри активно працює над удосконаленням методик післядипломної освіти, готують фахівців в клінічній ординатурі.

3

Колектив кафедри із лікарями курсантами.

4З 1992 року кафедру очолила професор, д.мед.н. Каблукова Олена Касьянівна, яка продовжила розробку учбово-методичних матеріалів проблемного навчання, максимально наближеного до проблем практичної охорони здоров’я. Продовжується підготовка лікарів-інтернів педіатрів та лікарів на передатестаційних циклах. Впроваджується така форма навчання, як цикли тематичного удосконалення, як лікарів-педіатрів так і лікарів суміжних спеціальностей Готуються Науковим напрямком роботи стало вивчення особливостей інфекційної патології у дітей раннього віку, В рамках цієї науково дослідної роботи захищена кандидатська дисертація Пипою Ларисою Володимирівною присвячена діагностиці та оптимізації лікування кишкових інфекцій у дітей раннього віку. Згодом наукові інтереси співробітників зосередились на нефрологічних питаннях педіатрії та в цьому напрямку було захищено дві кандидатські дисертації Пілюйко Наталею Василівною та Рудою Вірою Іванівною.

5В 2000 році кафедру очолила к.м.н. доцент Пипа Лариса Володимирівна, яка і по сьогоднішній день завідує кафедрою. Колектив кафедри продовжує на високому рівні удосконалювати знання лікарів. В розрізі проведення реформи охорони здоров’я на кафедрі розпочалась підготовка лікарів по спеціальності «Загальна практика та сімейна медицина». Постійно на кафедрі проводиться навчання клінічних ординаторів та аспірантів.

     Наукові інтереси співробітників зосереджені на проблемних питаннях інфекційної патології в дитячому віці, новітніх методах діагностики та лікування даних станів. В рамках науково-дослідної роботи кафедри «Клініко-метаболічні порушення при інфекційних захворюваннях у дітей» заплановано 4 кандидатські дисертації під керівництвом Лариси Володимирівни Пипи, дві з яких вже успішно захищені. Виданий посібник «Практичні рекомендації в діагностиці та лікуванні пієлонефриту у дітей» 48с. 2006, Вінниця, «Медичний догляд за здоровою дитиною віком до 3-х років з елементами гігієнічного масажу та гімнастики» 118с. 2010 Вінниця, видана монографія «Сальмонельози у дітей» 158с., 2010 Вінниця.

       Колектив кафедри поєднує досвід і знання старшого покоління з ентузіазмом і дерзанням молодих викладачів, уміє гарно працювати і приємно відпочивати, пізнавати свій рідний край, насолоджуватися виставами і концертами.