Наукова діяльність

Тема науково-дослідної роботи: “Клініко-метаболічні порушення при інфекційних хворобах у дітей та методи їх корекції”. Робота виконувалась відповідно до плану МОЗ України, номер державної реєстрації 0107U07151.

Робота виконана у період з 09. 2007 по 08.2012 роки на базі кафедри педіатрії факультету післядипломної освіти Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова.

Науковий керівник: зав. кафедри педіатрії факультету післядипломної освіти ВНМУ ім. М.І. Пирогова, доктор медичних наук, доцент Пипа Л.В.

За звітний період співробітниками кафедри виконано великий об’єм дослідницької роботи – опрацьовано більше 300 літературних першоджерел науково-медичної інформації, серед яких монографії, автореферати дисертацій, статті в періодичних виданнях, збірники тез та матеріалів науково-практичних конференцій, підручники та науково-методичні посібники, накази та протоколи МОЗ України. Обстежено понад 600 дітей усіх вікових груп, що знаходились на стаціонарному лікуванні в Хмельницькій інфекційній лікарні (респіраторно-менінгітному та кишковому відділеннях для дітей, відділенні анестезіології та інтенсивної терапії), Хмельницькій обласній дитячій лікарні (відділенні анестезіології та інтенсивної терапії), Хмельницькій міській дитячій лікарні (відділенні анестезіології та інтенсивної терапії). Опрацьовано 25 протоколів патоморфологічного дослідження померлих осіб внаслідок гострих інфекційних уражень ЦНС.

Видано 1 монографію – «Сальмонельози у дітей», автор проф. Грешило М.С. і співав. та методичний посібник «Головний біль у дітей», автор проф.. Пипа Л.В. і співав.

Отримані нововведення впроваджено в клінічну практику в роботі дитячого респіраторно-менінгітного відділення Хмельницької міської інфекційної лікарні, Вінницької обласної дитячої клінічної інфекційної лікарні. Теоретичні положення ввійшли до курсу лекцій та практичних занять, що проводяться на кафедрі дитячих інфекційних хвороб та кафедр педіатрії Вінницького національного медичного університету ім. М.І.Пирогова. За темою НДР захищено 2 кандидатські дисертації (Свістільник Руслан Володимирович „Клініко-морфологічні і метаболічні порушення при гострихх менінгітах у дітей та методи їх корекції, 2010 р. в спецраді НДІ Епідеміології та Інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського; Леньга Вікторія Романівна “Клініко-метаболічні порушення при недіабетичних кетоацидозах у дітей на тлі гострих інфекційних захворювань та методи їх корекції”, 2012р. вспецраді НДІ Епідеміології та Інфекційних хвороб ім. Л.В.Громашевського), захист ще 2 –х кандидатські дисертацій відбудеться у 2013 році (Свістільник Тетяна Володимирівна «Роль феномену ексайтотоксичності в нейрональному пошкодженні при гострих менінгітах і менінгоенцефалітах у дітей та методи його корекції», спеціальність 12.00.10 – Педіатрія. Початок роботи - 2009 рік, кінець роботи - 2013 рік; Мургіна Марина Миколаївна “Клініко-метаболічні порушення при гнійно-септичних захворюваннях у дітей та методи їх корекції”, спеціальність 12.00.10 – педіатрія. Початок роботи - 2009 рік, кінець роботи - 2013 рік).

СПИСОК ПАТЕНТНИХ ДОКУМЕНТІВ,

отриманих в результатівиконання роботи

 

  1. Леньга В.Р., Пипа Л.В., Леньга В.Т. Патент України на корисну модель № 24562 від 10.07.2007, Бюл. № 10 «Спосіб комплексної корегуючої терапії у дітей з вторинним ацетонемічним синдромом на тлі гострих кишкових інфекцій»
  1. Пипа Л.В., Леньга В.Р. Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я “Лікування дітей з ацетонемічним синдромом»” № 143-2008
  1. Свістільнік Р. В., Пипа Л. В., Свістільнік Т. В. Патент України на корисну модель № 36023 від 10.10.2008. Бюл. № 19 „Спосіб корегуючої нейропротективної терапії хворих дітей на гострі менінгіти”.
  1. Пипа Л.В., Свістільнік Р.В. Патент України на корисну модель № 37920 від 10.12.2008. Бюл. №. 23. „Спосіб корегуючої протизапальної терапії хворих дітей на гострі менінгіти”.
  1. Пипа Л.В., Свістільнік Р.В. Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я „Комплексне лікування дітей, хворих на гострі нейроінфекції ” № 141-2008.
  1. Пипа Л.В., Свістільнік Р.В., Леньга В.Р. Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я „Нейропротективна терапія у комплексному лікуванні дітей хворих на гострі нейроінфекції ” № 142-2008.
  1. Пипа Л.В., Леньга В.Р. Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я “Ацетонемічний синдром у дітей: сучасна тактика лікування” № 261-2010.
  1. Мургіна М.М., Пипа Л.В. Інформаційний лист про нововведення в системі охорони здоров’я «Диференційна діагностика локалізованих та генералізованих форм бактеріальних інфекцій у дітей» №306-2012.
  1. Мургіна М.М., Пипа Л.В., Гейващук Я.М. Патент України на корисну модель, № заявки 2012/08373 від 07.07.2012 р. «Спосіб прогнозування генералізації інфекційного процесу у дітей».

Список виконаних дисертаційних робіт

П.І.Б.

Назва теми

Термін захисту

Установа, де відбувся захист

1.

Сістільник Руслан Вікторович

Клініко-морфологічні і метаболічні порушення при гострих гнійних менінгітах у дітей та методи їх корекції.

2011р.

НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім.. Громашевського АМН України

2.

Леньга Вікторія Романівна

Клініко-метаболічні порушення при недіабетичних кетоацидозах у дітей на тлі гострих інфекційних діарей та методи їх корекції

2012 р.

НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім.. Громашевського АМН України

3.

Мургіна Марина Миколаївна

Оптимізація діагностики та лікування гнійно-септичних захворювань у дітей.

2013 р.

 

4.

Свістільник Тетяна Володимирівна

Роль феномену ексайтотоксичності в нейрональному пошкодженні при гострих менінгітах та менінгоенцефалітах у дітей та методи його корекції.

2013 р.