Загальна інформація

Кафедра терапії з курсом загальної практики та сімейної медицини ФПО розташована на базі Хмельницької міської лікарні, також базами кафедри є Хмельницька обласна лікарня та Хмельницький обласний кардіологічний диспансер. На сьогодні професорсько-викладацький склад кафедри нараховує 11 викладачів, в тому числі 1 доктор та 8 кандидатів медичних наук.

На кафедрі проходять післядипломну підготовку лікарі-інтерни по спеціальності «внутрішні хвороби», «загальна практика-сімейна медицина». Проводиться підготовка лікарів на циклах спеціалізації по терапії та сімейній медицині. Щороку відбувається підготовка лікарів-терапевтів, сімейних лікарів та лікарів-кардіологів на передатестаційних циклах.

Клінічним і науковим напрямком кафедри є вивчення змін та оптимізація підходів до надання медичної допомоги пацієнтам з кальцифікацією клапанів серця в поєднанні з іншими серцево-судинними захворюваннями, вивчення патогенетичних паралелей у цих пацієнтів з різними метаболічними чинниками, вивчення предикторів прогресування міокардіальної дисфункції та розвитку ускладнень.

НДР

На разі на кафедрі терапевтичних дисциплін та сімейної медицини ФПО
Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова
завершено виконання планової науково-дослідної роботи (НДР) на тему:
«Структурно-функціональний стан серця і нирок та якість життя пацієнтів із
хронічною серцевою недостатністю, оптимізація лікування» (№ державної
реєстрації 0115U007129, 2016-2020 рр.) та розпочато виконання нової НДР на
тему: «Порушення структури і функцій серця та магістральних судин у
пацієнтів із коморбідною серцево-судинною патологією: гендерні та вікові
аспекти, динаміка під впливом лікування» (№ державної реєстрації
0121U108299, 2021-2025 рр.; науковий керівник НДР: д. м. н., проф. Осовська
Н. Ю).

Контакти

 

Кафедра терапевтичних дисциплін та сімейної медицини ФПО Вінницького національного медичного університету ім.. М.І. Пирогова

м. Вінниця

ВОКЛ ім.. МІ. Пирогова, вул. Пирогова 46, корпус №13,

м. Хмельницький

Хмельницька міська лікарня, провулок Проскурівський 1

 

Навчальна програма - спеціалізації «Загальна практика-сімейна медицина»

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан ФПО ВНМУ ім. М.І. Пирогова

проф. ___________ А.П. Григоренко

«____» _______________ 20__ року

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

циклу спеціалізації за фахом «Загальна практика-сімейна медицина»

Код

Теми лекцій

Години

1

ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

2

1.1

Визначення ПМСД (ВОНКА). Огляд систем ПМСД різних країн світу. Нормативна база ПМСД в Україні; правові аспекти діяльності лікаря загальної практики-сімейного лікаря. Безперервний професійний розвиток.

2

2

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

24

2.1

Міжнародна класифікація проблем, пов’язаних із здоров’ям, в закладах первинної медичної допомоги; МКХ 10.

2

2.2.1

Бронхіальна астма

2

2.2.2

Хронічне обструктивне захворювання легень

2

2.3.3

Серцева недостатність: діагностика, диференційний діагноз; принципи лікування, профілактика, МСЕК, навчання пацієнта.

2

2.3.7

Порушення ритму і провідності серця: методи обстеження, диференційний діагноз, невідкладна допомога.

2

2.3.14

Клінічна фармакологія основних груп лікарських засобів, що використовуються для лікування пацієнтів із серцево-судинними захворюваннями.

2

2.5.5

Хвороби гепато-біліарної системи (алкогольна, неалкогольна жирова хвороба печінки; хронічні гепатити; хронічний холецистит; ЖКХ): діагностика, диференційний діагноз; принципи лікування, профілактика, МСЕК, навчання пацієнта.

1

2.5.6

Цироз печінки: діагностика.

1

2.5.14

Хронічні панкреатити: діагностика, диференційний діагноз; принципи лікування, профілактика, МСЕК, навчання пацієнта.

2

2.6.3

Хронічна хвороба нирок. Хронічна ниркова недостатність: діагностика, профілактика, МСЕК, принципи лікування.

2

2.7.1

Цукровий діабет тип 2: діагностика, лікування, профілактика.

2

2.8.1

Залізодефіцитна анемія: методи обстеження, диференційний діагноз, лікування.

2

3

ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ

24

3.1

Організація педіатричної допомоги в Україні

2

3.2

Профілактична робота і контроль за станом здоров'я і розвитком дітей

2

3.4.3

Неонатальні жовтяниці. Диференційний діагноз. Лікарська тактика.

0,5

3.4.4

Інфекційні і неінфекційні ураження шкіри новонароджених. Рання діагностика. Лікарська тактика.

0,5

3.4.5

Геморагічна хвороба новонароджених. Рання діагностика. Алгоритм дій.

0,5

3.4.6

Новонароджені від ВІЛ-позитивних матерів та матерів з відкритою формою туберкульозу.

0,5

3.5

Медична генетика

2

3.6.2

Бронхіти.

1

3.6.3

Негоспітальні пневмонії.

1

3.7.1

Бронхіальна астма.

2

3.8.10

Порушення ритму серця: методи обстеження, диференційний діагноз.

1

3.8.11

Підвищення артеріального тиску: диференційний діагноз.

1

3.9.1

Анемія:диференційний діагноз, методи обстеження.

1

3.9.2

Анемії новонароджених та анемії передчасно народжених дітей.

1

3.10.7

Гепатити; гепатози (пігментний, жировий).

1

3.10.8

Панкреатити.

1

3.11.1

Інфекції сечовивідних шляхів: цистит, пієлонефрит.

1

3.11.2

Гломерулонефрит.

1

3.12.1

Цукровий діабет. 

2

3.13.4

Шок: диференційна діагностика, невідкладна допомога, маршрут пацієнта.

2

4

ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ

8

4.1.6

Гіпертензивні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія. Профілактика. Невідкладна допомога. Маршрут пацієнтки.

2

4.1.11

Невідкладне акушерство: ознаки початку пологової діяльності, травматизм пологових шляхів, маткова кровотеча, розвиток шоку, «гострий живіт», прееклампсія і еклампсія, коматозні стани, порушення стану плода; невідкладна допомога, ведення документації, маршрут пацієнтки.

2

4.2.3

Запальні захворювання жіночих статевих органів, зокрема, що передаються статевим шляхом: діагностика, консультування, принципи лікування, маршрут пацієнтки.

1

4.2.5

Запальні гінекологічні захворювання у дітей та підлітків: діагностика, консультування, маршрут пацієнтки.

1

4.3.3

Методи контрацепції: класифікація, механізм дії, переваги, недоліки, необхідне обстеження перед початком використання, початок використання, режим використання, побічні ефекти, інструкції для пацієнтки. Невідкладна контрацепція. Покази до скерування до спеціаліста. Консультування з питань профілактика інфекцій, що передаються статевим шляхом у системі планування сім’ї.

1

4.3.4

Медичні критерії прийнятності методів контрацепції (ВООЗ). Методи контрацепції відповідно до періодів життя, консультування цільових груп. Методи контрацепції для окремих груп (екстрагенітальна патологія, підлітки тощо.). Реєстр жінок із захворюваннями, за якими вагітність та пологи загрожують життю матері та майбутній дитині.

1

5

ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ З КУРСОМ ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ ТА ПРОКТОЛОГІЯ

2

5.1.1

Гострі хірургічні захворювання органів черевної порожнини

1

5.1.2

Травми органів грудної і черевної порожнини

1

8

ОНКОЛОГІЯ

4

8.1

Передракові захворювання і стани у дітей та дорослих

2

8.3

Сучасні методи діагностики, маршрут пацієнтів із онкологічними захворюваннями

2

9

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ З КУРСОМ ДИТЯЧОЇ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ

2

9.6

Ураження органа зору при захворюваннях інших органів і систем

2

10

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ З КУРСОМ ДИТЯЧОЇ ОТОЛЯРИНГОЛОГІЇ

2

10.1

Запальні хвороби вуха

2

11

НЕРВОВІ ХВОРОБИ З КУРСОМ ДИТЯЧОЇ НЕВРОЛОГЇЇ

8

11.1

Синдромологія уражень нервової системи. Топічна діагностика

2

11.2

Ураженняпериферичного відділу нервової системи

2

11.3

Судинніхвороби нервовоїсистеми

2

11.4

Інфекційно-запальні та демієлінізуючі хвороби нервової системи

2

12

ПСИХІАТРІЯ

2

12.1

Законодавство в галузі психіатрії та організація надання психіатричної та медико-психологічної допомоги особам з наявністю різних видів психічних та поведінкових   розладів

2

13

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ З КУРСОМ ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

4

13.2

Невідкладна допомога при сепсисі та шоках (дегідратаційному, інфекційно-токсичному)

2

13.3.1

Захворювання з переважно фекально-оральним механізмом передачі

2

14

ФТИЗІАТРІЯ

4

14.1

Загальні питання фтизіатрії

2

14.4.1

СТОП-ТБ стратегія контролю за туберкульозом в Україні.

2

15

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ

2

15.8

Організаційно-методичне забезпечення дерматологічної допомоги

2

16

РЕАНІМАТОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

6

16.1.1

Загальна серцево-легенева реанімація у дорослих. Забезпечення маршруту пацієнта.

1

16.1.2

Загальна серцево-легенева реанімація у дітей. Забезпечення маршруту пацієнта.

1

16.2

Шокові стани: класифікація, діагностика, профілактика, інтенсивна терапія у дорослих і дітей, маршрут пацієнта

2

16.3

Коматозні стани

2

 

РАЗОМ:

94


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан ФПО ВНМУ ім. М.І. Пирогова

проф. ___________ А.П. Григоренко

«____» _______________ 20__ року

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

циклу спеціалізації за фахом «Загальна практика-сімейна медицина»

Код

Теми практичних занять

Години

1

ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

6

1.1

Визначення ПМСД (ВОНКА). Огляд систем ПМСД різних країн світу. Нормативна база ПМСД в Україні; правові аспекти діяльності лікаря загальної практики-сімейного лікаря. Безперервний професійний рзвиток.

1

1.2

Кваліфікаційна характеристика та компетенції лікаря загальної практики-сімейного лікаря. Організація командної роботи амбулаторії.

1

1.3

Організація ЦПМСД (структурні підрозділи, штати, обладнання, фінансування, функціональні обов’язки, медична документація). Організація медичного маршруту пацієнта. Прийняття рішень щодо залучення необхідних ресурсів при організації медичної допомоги. Індикатори якості.

1

1.4

Оцінка і моніторинг стану здоров’я прикріпленого населення. Визначення епідеміологічної ситуації та організація протиепідемічних та профілактичних заходів.

1

1.5

Організаційні питання експертизи тимчасової і стійкої непрацездатності.

1

1.6

Етика і деонтологія. Лікарська таємниця, забезпечення конфіденційності інформації про пацієнта. Питання стигми і дискримінації.

1

2

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

96

2.2.1

Бронхіальна астма: критерії діагностики, диференційний діагноз; принципи лікування, профілактика, МСЕК, спостереження, навчання пацієнта.

1

2.2.2

ХОЗЛ: критерії діагностики, диференційний діагноз; принципи лікування, профілактика, МСЕК, спостереження, навчання пацієнта.

1

2.2.3

ГРВІ: діагностика, диференційний діагноз; принципи лікування, профілактика.

1

2.2.4

Бронхіти: діагностика, диференційний діагноз; принципи лікування, профілактика, навчання пацієнта.

1

2.2.5

Негоспітальна пневмонія: діагностика, диференційний діагноз; принципи лікування, профілактика, навчання пацієнта.

1

2.2.6

Плеврити: діагностика.

1

2.2.7

Лихоманка (найбільш часті причини/захворювання; загрозливі стани): диференційний діагноз.

1

2.2.8

Кашель: методи обстеження, диференційний діагноз.

1

2.2.9

Кровохаркання: невідкладна допомога.

1

2.2.10

Клінічна фармакологія основних груп лікарських засобів, що використовуються для лікування пацієнтів із захворюваннями органів дихання.

1

2.3.1

Хронічна ішемічна хвороба серця: діагностика, диференційний діагноз; принципи лікування, профілактика, МСЕК, навчання пацієнта.

2

2.3.2

Захворювання серцевого м’яза: діагностика, профілактика.

2

2.3.3

Серцева недостатність: діагностика, диференційний діагноз; принципи лікування, профілактика, МСЕК, навчання пацієнта.

2

2.3.4

Артеріальна гіпертензія (есенціальна і симптоматичні гіпертензії): діагностика, диференційний ідагноз, лікування

2

2.3.5

Інфекційний ендокардит: критерії діагностики, профілактика.

2

2.3.6

Гостра ревматична лихоманка, ХРХС: методи обстеження, диференційна діагностика, профілактика.

2

2.3.7

Порушення ритму і провідності серця: методи обстеження, диференційний діагноз, невідкладна допомога.

2

2.3.8

Метаболічний синдром: методи обстеження, діагностичні критерії, лікування.

2

2.3.9

Набряки: методи обстеження, диференційний діагноз.

2

2.3.10

Задишка: методи обстеження, диференційний діагноз.

1

2.3.11

Підвищений артеріальний тиск (есенціальна, симптоматична артеріальна гіпертензія; гіпертензивні кризи): методи обстеження, диференційний діагноз, профілактика, лікування, невідкладна допомога.  

1

2.4.1

Остеоартроз: діагностика, диференційний діагноз; принципи лікування, профілактика, МСЕК, навчання пацієнта.

1

2.4.2

Хронічні запальні захворювання суглобів (ревматоїдний артрит; спондилоартропатії; мікрокристалічні артропатії): критерії діагностики.

1

2.4.3

Остеопороз: методи обстеження, диференційний діагноз, принципи лікування.

1

2.4.4

Суглобовий синдром: методи обстеження, критерії діагностики.

1

2.4.5

Біль у м’язах: методи обстеження, диференційний діагноз.

1

2.4.6

Біль у спині: методи обстеження, диференційний діагноз.

1

2.4.7

Біль у шиї: методи обстеження, диференційний діагноз.

1

2.4.8

Клінічна фармакологія основних груп лікарських засобів, що використовуються для лікування пацієнтів із ревматичними хворобами.

1

2.5.1

Функціональні захворювання ШКТ: шлункова диспепсія, ГЕРХ, СПТК: діагностика, диференційний діагноз; принципи лікування, профілактика, МСЕК, навчання пацієнта.

2

2.5.2

Захворювання шлунку та 12-палої кишки (хронічний гастрит, дуоденіт, виразкова хвороба): діагностика, диференційний діагноз; принципи лікування, профілактика, МСЕК, навчання пацієнта.

1

2.5.3

Хвороби оперованого шлунку: профілактика ускладнень.

1

2.5.4

Хронічні запальні захворювання кишечника (НВК, хвороба Крона): діагностика, профілактика, МСЕК, навчання пацієнта.

1

2.5.5

Хвороби гепато-біліарної системи (алкогольна, неалкогольна жирова хвороба печінки; хронічні гепатити; хронічний холецистит; ЖКХ): діагностика, диференційний діагноз; принципи лікування, профілактика, МСЕК, навчання пацієнта.

1

2.5.6

Цироз печінки: діагностика.

1

2.5.7

Функціональні захворювання біліарної системи (дискінезії ЖВШ): методи обстеження, диференційний діагноз.

1

2.5.8

Дисфагія: методи обстеження, диференційний діагноз.

0,5

2.5.9

Диспепсія: методи обстеження, диференційний діагноз.

0,5

2.5.10

Нудота і блювота: методи обстеження, диференційний діагноз.

0,5

2.5.11

Діарея: методи обстеження, диференційний діагноз.

1

2.5.12

Закреп: методи обстеження, диференційний діагноз.

1

2.5.13

Мелена: методи обстеження, диференційний діагноз.

0,5

2.5.15

Жовтяниця: методи обстеження, диференційний діагноз.

1

2.5.16

Асцит: методи обстеження, диференційний діагноз.

1

2.5.17

Хронічний біль в животі: методи обстеження, диференційний діагноз.

1

2.5.18

Гострий біль в животі: методи обстеження, диференційний діагноз, забезпечення маршруту пацієнта.

1

2.6.1

Інфекції сечовивідних шляхів (цистит, пієлонефрит): діагностика, диференційний діагноз, принципи лікування, профілактика.

1

2.6.2

Гломерулонефрит: діагностика, диференційний діагноз.

1

2.6.3

Хронічна хвороба нирок. Хронічна ниркова недостатність: діагностика, профілактика, МСЕК, принципи лікування.

1

2.6.4

Зміни в аналізі сечі: діагностичне значення.

1

2.6.5

Дизурія: методи обстеження, диференційний діагноз.

1

2.6.6

Оліго-, анурія: діагностика, невідкладна допомога.

1

2.6.7

Клінічна фармакологія основних груп лікарських засобів, що використовуються для лікування пацієнтів із захворюваннями нирок та сечовивідних шляхів.

2

2.7.1

Цукровий діабет тип 2: діагностика, лікування, профілактика.

3

2.7.2

Хвороби щитовидної залози (тиреоїдит; гіпотиреоз; гіпертиреоз): діагностика.

3

2.7.3

Зміни маси тіла: методи обстеження, диференційний діагноз.

2

2.7.4

Клінічна фармакологія основних груп лікарських засобів, що використовуються для лікування пацієнтів із захворюваннями ендокринної системи

2

2.8.1

Залізодефіцитна анемія: методи обстеження, диференційний діагноз, лікування.

1

2.8.2

Гострі лейкози. Хронічні мієло- та лімфопроліферативні захворювання.

1

2.8.3

Анемічний синдром: методи обстеження, диференційний діагноз.

2

2.8.4

Лімфаденопатія: методи обстеження, диференційний діагноз.

1

2.8.5

Зміни в гематологічному аналізі крові: диференційний діагноз.

1

2.8.6

Синці та підвищена кровоточивість: методи обстеження, диференційний діагноз.

1

2.8.7

Клінічна фармакологія основних груп протианемічних лікарських засобів.

1

2.9.1

Гіпертермія: діагностика, невідкладна допомога, забезпечення маршруту пацієнта

0,5

2.9.2

Бронхоспазм та загострення бронхіальної астми: діагностика, невідкладна допомога, забезпечення маршруту пацієнта.

0,5

2.9.4

Гіпертензивний криз: діагностика, невідкладна допомога, забезпечення маршруту пацієнта.

0,5

2.9.5

Пароксизмальні порушення ритму і провідності серця: дагностика, невідкладна допомога, забезпечення маршруту пацієнта.

1

2.9.6

Набряк легень: діагностика, невідкладна допомога, забезпечення маршруту пацієнта.

1

2.9.8

Кровотеча шлунково-кишкового тракту: діагностика, невідкладна допомога, забезпечення маршруту пацієнта.

0,5

2.9.9

Гостра надниркова недостатність: невідкладна допомога, маршрут пацієнта.

0,5

2.9.10

Гостра ниркова недостатність: невідкладна допомога, маршрут пацієнта.

0,5

2.9.11

Анафілактичні стани (набряк гортані, набряк Квінке, анафілактичний шок): невідкладна допомога, маршрут пацієнта.

0,5

2.9.12

Синкопальний станневідкладна допомога, маршрут пацієнта.

0,5

2.9.15

Тиреотоксичний криз: невідкладна допомога, маршрут пацієнта.

0,5

2.9.16

Приступ феохромоцитоми: невідкладна допомога, маршрут пацієнта.

0,5

2.9.17

Гіпопаратиреоїдна тетанія: невідкладна допомога, маршрут пацієнта.

0,5

2.9.18

Жовчна колька: невідкладна допомога, маршрут пацієнта.

0,5

2.11.1

Здоровий спосіб життя. Виявлення і корекція факторів ризику розвитку найбільш поширених хронічних неінфекційних захворювань.

2

2.11.2

Імунізація і вакцинація.

1

2.11.3

Скринінгові програми в практиці лікаря загальної практики-сімейного лікаря.

1

2.13.1

Інтегроване ведення пацієнтів, що працюють в умовах впливу шкідливих та небезпечних факторів виробничого середовища (пил, хімічні сполуки, фізичні фактори, психоемоційні фактори).

1

2.13.3

Питання профпатології у медичних працівників.

1

2.14

Основи соціальної геронтології

2

3

ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ

88

3.3.1

Вигодовування здорових новонароджених. Підтримка лактації у матері і тривалого грудного вигодовування

1

3.3.2

Раціональне вигодовування дітей першого року життя, принципи організації виключно грудного, доповненого та штучного вигодовування. Методи розрахунку добового об’єму їжі та режиму харчування. Харчові продукти для вигодовування дітей першого року життя.

1

3.3.3

Харчування здорових дітей старших одного року: від 1 до 3 років, дошкільного та шкільного віку.

1

3.3.4

Харчування хворої дитини. Харчування дітей з генетичною та спадковою патологією. Корекція харчування. Лікувальні суміші.

1

3.4.1

Догляд за здоровою доношеною новонародженою дитиною. Режим щеплення. Особливості догляду за недоношеною дитиною. Рубіжні стани новонароджених.

1

3.4.2

Оцінка основних симптомів порушення адаптації, внутрішньоутробних інфекцій, захворювань та вад розвитку серцево-судинної, дихальної, нервової, сечовидільної системи, шлунково-кишкового тракту новонароджених: лікарська тактика.

1

3.6.1

Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ).

1

3.6.2

Бронхіти.

1

3.6.3

Негоспітальні пневмонії.

2

3.6.4

Кашель: методи обстеження, диференційний діагноз.

1

3.6.5

Лихоманка: методи обстеження, диференційний діагноз.

1

3.6.6

Синдром крупа: диференційний діагноз, невідкладна допомога.

2

3.6.7

Задишка: методи обстеження, диференційний діагноз.

1

3.6.8

Кровохаркання: методи обстеження, диференційний діагноз, невідкладна допомога.

1

3.6.9

Біль в грудній клітці: методи обстеження, диференційний діагноз, невідкладна допомога.

2

3.7.1

Бронхіальна астма.

4

3.7.2

Атопічний дерматит.

4

3.7.3

Кропив’янка. Токсико-алергічні реакції.

4

3.8.1

Міокардити, перикардити неревматичної природи. Інфекційний ендокардит.

1

3.8.2

Гостра ревматична лихоманка. Хронічна ревматична хвороба серця.

1

3.8.3

Серцева недостатність.

1

3.8.4

Вроджені вади серця, кардіоміопатії: критерії діагностики.

1

3.8.5

Системні васкуліти.

1

3.8.6

Набряки: методи обстеження, диференційний діагноз.

0,5

3.8.7

Задишка: методи обстеження, диференційний діагноз. 

0,5

3.8.8

Шуми в серці: диференційний діагноз (функціональні стани, вроджені та набуті вади серця та магістральних судин), методи обстеження.

1

3.8.9

Біль в ділянці серця: методи обстеження, диференційний діагноз, невідкладна допомога.

1

3.8.10

Порушення ритму серця: методи обстеження, диференційний діагноз. 

1

3.8.11

Підвищення артеріального тиску: диференційний діагноз.

1

3.8.12

Артеріальні гіпотензії: диференційний діагноз, методи обстеження.

1

3.8.14

Суглобовий синдром: диференційний діагноз, методи обстеження.

1

3.9.1

Анемія:диференційний діагноз, методи обстеження.

1

3.9.2

Анемії новонароджених та анемії передчасно народжених дітей.

1

3.9.3

Гострі лейкози, мієлопроліферативні захворювання. Лімфоми. Гістіоцитоз.

2

3.9.4

Лімфаденопатія: диференційний діагноз, методи обстеження.

1

3.9.5

Спленомегалія: диференційний діагноз, методи обстеження.

1

3.9.6

Синці та підвищена кровоточивість: диференційний діагноз, методи обстеження.

1

3.9.7

Зміни в аналізі крові, лейкемоїдні реакції: диференційний діагноз, методи обстеження.

1

3.10.1

Функціональні захворювання органів травлення у дітей молодшого віку.

0,5

3.10.2

Функціональні захворювання органів травлення у дітей старшого віку.

0,5

3.10.3

Порушення біоценозу.

0,5

3.10.4

Гастрит, гастродуоденіт.

1

3.10.5

Виразкова хвороба.

1

3.10.6

Холецистит, холангіт, жовчнокам'яна хвороба.

1

3.10.7

Гепатити; гепатози (пігментний, жировий).

1

3.10.8

Панкреатити.

1

3.10.9

Запальні захворювання кишківника.

1

3.10.10

Вроджені вади розвитку шлунково-кишкового тракту: пілоростеноз, атрезія стравоходу, жовчовивідних шляхів, анусу, хвороба Гіршпрунга.

0,5

3.10.11

Дисфагія: диференційний діагноз, методи обстеження.

0,5

3.10.12

Нудота і блювота: диференційний діагноз, методи обстеження.

0,5

3.10.13

Діарея: диференційний діагноз, методи обстеження.

0,5

3.10.14

Закреп: диференційний діагноз, методи обстеження.

0,5

3.10.15

Кров у випорожненнях: диференційний діагноз, методи обстеження.

0,5

3.10.16

Жовтяниця: диференційний діагноз, методи обстеження.

0,5

3.10.17

Синдром абдомінального болю: диференційний діагноз, методи обстеження.

0,5

3.10.18

Мальасиміляція у дітей раннього віку:диференційний діагноз, методи обстеження.

0,5

3.11.1

Інфекції сечовивідних шляхів: цистит, пієлонефрит.

1

3.11.2

Гломерулонефрит.  

1

3.11.3

Хронічна хвороба нирок. Ниркова недостатність.

1

3.11.4

Дисметаболічна нефропатія. Сечокам’яна хвороба.

1

3.11.5

Спадкові хвороби та вроджені вади сечової системи.

1

3.11.6

Сечовий синдром: диференційний діагноз, методи обстеження.

1

3.11.7

Дизурія: диференційний діагноз, методи обстеження.

1

3.11.8

Нейрогенні розлади сечовипускання, енурез:диференційний діагноз, методи обстеження.

1

3.12.1

Цукровий діабет. 

2

3.12.2

Хвороби щитовидної залози: тиреоїдит, гіпотиреоз, гіпертиреоз.

2

3.12.3

Зміни маси тіла: диференційний діагноз, методи обстеження.

2

3.12.4

Порушення росту: диференційний діагноз, методи обстеження.

2

3.13.1

Асфіксія новонародженого. Синдром дихальних розладів. Пневмонії новонароджених.

1

3.13.2

Пологові пошкодження новонароджених. Пологова травма ЦНС.

1

3.13.3

Реанімація новонароджених

1

3.13.5

Гостра дихальна недостатність: невідкладна допомога, маршрут пацієнта.

1

3.13.6

Гостра серцева недостатність, гостра судинна недостатність: невідкладна допомога, маршрут пацієнта.

1

3.13.7

Гостра надниркова недостатність: невідкладна допомога, маршрут пацієнта.

1

3.13.8

Гіпертермія: невідкладна допомога, маршрут пацієнта.

0,5

3.13.9

Порушення свідомості, кома: диференційна діагностика, невідкладна допомога, маршрут пацієнта.

1

3.13.10

Судомний синдром: диференційна діагностика, невідкладна допомога, маршрут пацієнта.

1

3.13.11

Оліго-, анурія: діагностика, невідкладна допомога, маршрут пацієнта.

1

3.13.12

Синдром Рея: невідкладна допомога, маршрут пацієнта.

0,5

4

ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ

36

4.1.1

Основи охорони репродуктивного здоров’я та організація акушерсько-гінекологічної служби. Роль сімейного лікаря в наданні акушерсько-гінекологічної допомоги населенню.

1

4.1.2

Прегравідарна підготовка   та консультування жінки та її родини. Діагностика вагітності та спостереження за вагітними з фізіологічним перебігом вагітності по триместрах. Фізіологічні зміни в організмі жінки при вагітності. Пренатальна діагностика в різні терміни гестації. Особливості ведення вагітності у дівчат – підлітків, нормативно-правове забеспечення.

1

4.1.3

Розвиток плідного яйця в залежності від терміну вагітності. Порушення розвитку плода, їх попередження, перенатальні захворювання. Оцінка стану плода (серцебиття плода; гравідограма). Консультування з питань антенатальних шкідливих факторів (споживання наркотиків, алкоголю, куріння тощо). Медикаментозна терапія під час вагітності.

1

4.1.4

Загроза переривання вагітності, маршрут пацієнтки.

2

4.1.5

Ранні гестози: діагностика, невідкладна допомога, маршрут пацієнтки.

2

4.1.6

Гіпертензивні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія. Профілактика. Невідкладна допомога. Маршрут пацієнтки.

2

4.1.7

Консультування з питань підготовки до пологів, загрозливих станів під час вагітності, ознак початку пологів. Комунікативна стратегія «Школи відповідального батьківства». Планове та ургентне скерування до пологового будинку; взаємодія з вищими рівнями   медичної допомоги.

2

4.1.8

Ведення фізіологічних пологів. Юридичні аспекти пологів на дому.

1

4.1.9

Перебіг та ведення післяпологового періоду. Динамічне спостереження за породіллями, організація патронажу. Консультування з питань гігієни післяпологового періоду, підтримки грудного вигодовування та загрозливих симптомів у породіллі та у новонародженого. Консультування щодо методів контрацепції в післяпологовому періоді, зокрема методу лактаційної аменореї.

2

4.1.10

Післяпологові ускладнення: профілактика, рання діагностика, невідкладнадопомога, маршрут пацієнтки.

2

4.1.11

Невідкладне акушерство: ознаки початку пологової діяльності, травматизм пологових шляхів, маткова кровотеча, розвиток шоку, «гострий живіт», прееклампсія і еклампсія, коматозні стани, порушення стану плода; невідкладна допомога, ведення документації, маршрут пацієнтки.

2

4.2.1

Семіотика та диференційна діагностика порушення менструального циклу. Аменорея, первинна дисменорея. Дисфункціональні маткові кровотечі. Консультування та організація маршруту пацієнтки.

2

4.2.2

Перименопазуальний період. Фізіологія перименопаузи та менопаузи.Консультування з приводу модифікації способу життя.   Профілактика остеопорозу та серцево-судинних захворювань. Маршрут пацієнтки.

2

4.2.3

Запальні захворювання жіночих статевих органів, зокрема, що передаються статевим шляхом: діагностика, консультування, принципи лікування, маршрут пацієнтки.

2

4.2.4

Порушення статевого розвитку у дітей і підлітків: клінічна діагностика, консультування, маршрут пацієнтки.

2

4.2.5

Запальні гінекологічні захворювання у дітей та підлітків: діагностика, консультування, маршрут пацієнтки.

2

4.2.6

Пухлини статевих органів: клінічна діагностика, маршрут пацієнтки.Первинна профілактика раку шийки матки до початку статевого життя.

2

4.3.1

Організація служби планування сім’ї: структура, мета, завдання. Нормативно-правове забезпечення послуг з планування сім’ї. Роль сімейного лікаря в наданні консультативної медичної допомоги з планування сім’ї.

2

4.3.2

Консультування з питань планування сім’ї та вибору методу контрацепції: види, переваги, процес консультування, етапи консультування.

1

4.3.3

Методи контрацепції: класифікація, механізм дії, переваги, недоліки, необхідне обстеження перед початком використання, початок використання, режим використання, побічні ефекти, інструкції для пацієнтки. Невідкладна контрацепція. Покази до скерування до спеціаліста. Консультування з питань профілактика інфекцій, що передаються статевим шляхом у системі планування сім’ї.

2

4.3.4

Медичні критерії прийнятності методів контрацепції (ВООЗ). Методи контрацепції відповідно до періодів життя, консультування цільових груп. Методи контрацепції для окремих груп (екстрагенітальна патологія, підлітки тощо.). Реєстр жінок із захворюваннями, за якими вагітність та пологи загрожують життю матері та майбутній дитині.

1

5

ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ З КУРСОМ ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ ТА ПРОКТОЛОГІЯ

32

5.1.1

Гострі хірургічні захворювання органів черевної порожнини

10

5.1.2

Травми органів грудної і черевної порожнини

2

5.1.3

Хвороби периферичних кровоносних судин

3

5.1.4

Амбулаторна хірургія

3

5.1.5

Опіки та обмороження

6

5.2

Специфічні хірургічні проблеми дитячого віку та вроджені вади розвитку:   маршрут пацієнта

2

5.3.1

Біль в анальній ділянці: диференційна діагностика, забезпечення маршруту пацієнта.

1

5.3.2

Гострі та хронічні захворювання (геморой, анальна тріщина, парапроктит, стриктура та недостатність сфінктеру прямої кишки, епітеліальна киста куприка): діагностика, невідкладна допомога, забезпечення маршруту пацієнта.

2

5.3.3

Травма прямої кишки. Сторонні тіла прямої кишки: клінічна діагностика, невідкладна допомога, забезпечення маршруту пацієнта.

1

5.3.4

Ускладнення захворювань прямої кишки (кровотеча, тромбоз гемороїдального вузла): клінічна діагностика, невідкладна допомога, забезпечення маршруту пацієнта.

2

6

ТРАВМАТОЛОГІЯ ТА ОРТОПЕДІЯ

16

6.1

Переломи

8

6.2

Вивихи

4

6.3

Вроджена та набута патологія опорно-рухового апарату

4

7

УРОЛОГІЯ

6

7.2

Інфекційно-запальні хворобисечостатевої системи

4

7.4

Невідкладні стани

2

8

ОНКОЛОГІЯ

14

8.1

Передракові захворювання і стани у дітей та дорослих

2

8.3

Сучасні методи діагностики, маршрут пацієнтів із онкологічними захворюваннями

12

9

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ З КУРСОМ ДИТЯЧОЇ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ

26

9.2.1

Блефарит.

1

9.2.2

Кон’юнктивіт.

1

9.2.3

Кератит.

1

9.2.4

Дакріоцистит, дакріоаденіт.

1

9.2.5

«Червоне око»: диференційна діагностика, забезпечення маршруту пацієнта; невідкладна допомога.

1

9.2.6

Біль в оці: диференційна діагностика, забезпечення маршруту пацієнта; невідкладна допомога.

1

9.3.1

Гостре порушення кровообігу центральної вени сітківки та її гілок: диференційна діагностика, невідкладна допомога, забезпечення маршруту пацієнта.

1

9.3.2

Гостре порушення кровообігу центральної артрерії сітківки та її гілок: диференційна діагностика, невідкладна допомога, забезпечення маршруту пацієнта.

1

9.3.3

Відшарування сітківки: диференційна діагностика, невідкладна допомога, забезпечення маршруту пацієнта.

1

9.3.4

Електроофтальмія: диференційна діагностика, невідкладна допомога, забезпечення маршруту пацієнта.

0,5

9.3.5

Сонячний опік сітківки: диференційна діагностика, невідкладна допомога, забезпечення маршруту пацієнта.

0,5

9.4.1

Принципи ведення пацієнтів з різними аномаліями рефракції.

1

9.4.2

Ведення хворих з катарактою.

1

9.5.1

Скринінг на глаукому. Ведення хворих з різними типами глаукоми.

1

9.5.2

Діагностика і невідкладна допомога при гострому нападі глаукоми.

1

9.6

Ураження органа зору при захворюваннях інших органів і систем

4

9.7.1

Сторонні тіла, опіки, травми захисного апарату ока: невідкладна допомога,забезпечення маршруту пацієнта.

2

9.7.2

Травматичні ушкодження та опіки очного яблука: невідкладна допомога при проникаючих і непроникаючих укодженнях ока, забезпечення маршруту пацієнта.

2

9.7.3

Контузії ока і його придаткового апарату: невідкладна допомога,забезпечення маршруту пацієнта.

2

9.7.4

Травматичні пошкодження стінок орбіти: невідкладна допомога, забезпечення маршруту пацієнта.

2

10

ОТОЛЯРИНГОЛОГІЯ З КУРСОМ ДИТЯЧОЇ ОТОЛЯРИНГОЛОГІЇ

26

10.1

Запальні хвороби вуха

4

10.3.1

Шум у вухах: диференційна діагностика, забезпечення маршуруту пацієнта.

1

10.3.4

Сірчана пробка: діагностика, лікування.

1

10.4

Запальні хвороби носа і приносових пазух

4

10.5

Запальні хвороби глотки та гортані

4

10.6.1

Риногенні орбітальні та внутрішньочерепні ускладнення: клінічна діагностика, забезпечення маршруту пацієнта.

1

10.6.2

Отогенні внутрішньочерепні ускладнення інфекційно-запальних захворювань ЛОР-органів: клінічна діагностика, забезпечення маршруту пацієнта.

1

10.7.1

Сторонні тіла ЛОР-органів:невідкладна допомога, забезпечення маршруту пацієнта.

1

10.7.2

Опіки ЛОР-органів: невідкладна допомога, забезпечення маршруту пацієнта.

1

10.7.3

Травми носа: невідкладна допомога, забезпечення маршруту пацієнта.

1

10.7.4

Отогематома:невідкладна допомога, забезпечення маршруту пацієнта.

1

10.8.1

Гостра асфіксія при стенозі та набряку гортані: клінічна діагностика, невідкладна допомога, забезпечення маршруту пацієнта.

2

10.8.2

Носова кровотеча: невідкладна допомога, забезпечення маршруту пацієнта.

2

10.9

Захворювання ЛОР-органів у дітей раннього віку: особливості діагностики, невідкладна допомога

2

11

НЕРВОВІ ХВОРОБИ З КУРСОМ ДИТЯЧОЇ НЕВРОЛОГІЇ

50

11.1

Синдромологія уражень нервової системи. Топічна діагностика

4

11.2.1

Вертеброгенні ураження (шийного, грудного, попереково-крижового відділу): диференційна діагностика, лікування, забезпечення маршруту пацієнта.

3

11.2.2

Невертеброгенні ураження: (нейропатії, неврити, плексити, плексопатії, радикулопатії): диференційна діагностика, лікування, забезпечення маршруту пацієнта.

3

11.2.3

Ураження черепних нервів: диференційна діагностика, забезпечення маршруту пацієнта.

2

113.1

Хронічна ішемія головного мозку: діагностика, лікування, забезпечення маршруту пацієнта.

2

11.3.2

Гострі порушення мозкового кровообігу: діагностика, невідкладна допомога, забезпечення маршруту пацієнта.

2

11.4.1

Менінгіти, енцефаліти: діагностика, невідкладна допомога, забезпечення маршруту пацієнта.

1

11.4.2

Мієліти: діагностика, забезпечення маршруту пацієнта.

1

11.4.3

Поліомієліт: профілактика, діагностика, забезпечення маршруту пацієнта.

1

11.4.4

Гостра запальна демієлінізуюча полірадикулонейропатія (синдром Гійєн-Барре): діагностика, невідкладна допомога, забезпечення маршруту пацієнта.

1

11.4.5

Розсіяний склероз: діагностика, забезпечення маршруту пацієнта.

1

11.4.6

Менінгеальний синдром: діагностика, невідкладна допомога, маршрут пацієнта.

1

11.5

Хвороба Паркінсона

2

11.6

Міастенія і міастенічні синдроми

2

11.7

Епілепсія та епілептичні синдроми

2

11.8

Травми та наслідки травм головного, спинного мозку та периферійної нервової системи

4

11.9

Пухлини головного та спинного мозку

4

11.10.1

Дитячий церебральний параліч: діагностика, забезпечення маршруту пацієнта. Медико-соціальна реабілітація.

1

11.10.2

Епілепсія у дітей: діагностика, забезпечення маршруту пацієнта. Медико-соціальна реабілітація.

1

11.10.3

Патологія вегетативної нервової системи: діагностика, лікування, забезпечення маршруту пацієнта.

1

11.10.4

Спадкові нервово-м’язові захворювання у дітей. Вроджені вади розвитку нервової системи у дітей. Супровід, забезпечення маршруту пацієнта.

1

11.11.1

Невідкладна допомога при судомах.

2

11.11.2

Невідкладна допомога при порушеннях свідомості різного ступеню.

2

11.11.3

Невідкладна допомога при гострих порушеннях мозкового кровообігу.

2

12

ПСИХІАТРІЯ

10

12.2

Консультування задля раннього виявлення та розпізнавання психічних та поведінкових розладів

8

12.4.1

Суїцидальна поведінка. Невідкладна допомога та забезпечення маршруту пацієнта

1

12.4.3

Гострий психотичний розлад. Невідкладна допомога, забезпечення маршруту пацієнта.

1

13

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ З КУРСОМ ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

14

13.2

Невідкладна допомога при сепсисі та шоках (дегідратаційному, інфекційно-токсичному)

2

13.3.1

Захворювання з переважно фекально-оральним механізмом передачі

1,5

13.3.2

Захворювання з переважно повітряно-крапельним механізмом передачі

1,5

13.3.3

Захворювання з перкутанним та парентеральним механізмом передачі

1,5

13.3.4

Захворювання з переважно трансмісивним механізмом передачі

1,5

13.4

Інвазії: діагностика, маршрут пацієнта

2

13.9

Інтегроване ведення «дитячих» інфекцій (діагностика, диференційна діагностика, маршрут пацієнта)

4

14

ФТИЗІАТРІЯ

20

14.2.1

Робота лікаря загальної практики-сімейного лікаря з організації своєчасного виявлення туберкульозу. Відбір хворих для проведення мікроскопії мазка мокротиння та рентгенологічного дослідження органів грудної клітини; правила і техніка проведення забору мокротиння. Забезпечення маршруту пацієнта. Обліково-звітна документація.

2

14.2.2

Покази, протипокази до проведення, інтерпретація туберкулінових проб. Діаскін-тест.

2

14.2.3

Основні принципи та методи діагностики та диференційної діагностики туберкульозу органів дихання та позалегеневих локалізацій.

2

14.3.1

Інфекційний контроль за туберкульозом на рівні первинної ланки охорони здоров’я (розподіл потоків хворих, безпечна організація робочого місця медпрацівника, застосування УФ-опромінення в лікувальному закладі, навчання пацієнтів етикету кашлю та використання медпрацівниками засобів захисту органів дихання).

2

14.3.2

Вакцинопрофілактика, хіміопрофілактика туберкульозу. Перебіг післявакцинального періоду, діагностика ускладнень, забезпечення маршруту пацієнта. Ведення дитини, яка народилась від хворої на туберкульоз матері.

2

14.4.1

СТОП-ТБ стратегія контролю за туберкульозом в Україні.

2

14.4.2

Визначення випадку туберкульозу. Загальні принципи лікування туберкульозу, моніторинг побічних ефектів протитуберкульозних препаратів.

2

14.4.3

Принципи лікування хворих на хіміорезистентні форми туберкульозу. Класифікація медикаментозної стійкості.

1

14.4.4

Переваги амбулаторної моделі лікування туберкульозу. Організація лікування в закладах ПМСД. Обліково-звітна документація.

2

14.4.5

Ведення пацієнтів, які перервали лікування. Мотиваційне консультування, формування прихильності до лікування на амбулаторному етапі.

1

14.4.6

Ведення особливих груп пацієнтів (вагітних, ВІЛ-позитивних, з супутніми захворюваннями).

1

14.4.7

Загальні підходи до навчання населення, хворих та медичних працівників з питань туберкульозу. Поняття адвокації, комункації та соціальної мобілізації.

1

15

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ

24

15.1

Інтегроване ведення і маршрут пацієнтів із інфекційно-запальними хворобами шкіри та підшкірної клітковини

4

15.2

Інтегроване ведення і маршрут пацієнтів із дерматитами, екземою, алергодерматозами, токсикодермією

4

15.3

Інтегроване ведення і маршрут пацієнтів із паразитарними дерматозами, мікозами

4

15.4

Інтегроване ведення пацієнтів із ушкодженням шкіри та слизових оболонок вірусної етіології

4

15.5

Інші дерматити та епідермальні потовщення

2

15.6

Інтегроване ведення і маршрут пацієнтів із захворюваннями, що передаються переважно статевим шляхом

4

15.7

Ураження слизової оболонки порожнини рота: діагностика, маршрут пацієнта

2

16

РЕАНІМАТОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

44

16.1.1

Загальна серцево-легенева реанімація у дорослих. Забезпечення маршруту пацієнта.

3

16.1.2

Загальна серцево-легенева реанімація у дітей. Забезпечення маршруту пацієнта.

3

16.1.3

Загальна серцево-легенева реанімація у новонароджених. Забезпечення маршруту пацієнта.

4

16.1.4

Ураження електричним струмом.

3

16.1.5

Ураження блискавкою.

3

16.1.6

Утоплення.

3

16.1.7

Гостра асфіксія (в т.ч. сторонні тіла гортані, трахеї і повішання).

3

16.2

Шокові стани: класифікація, діагностика, профілактика, інтенсивна терапія у дорослих і дітей, маршрут пацієнта

6

16.3

Коматозні стани

8

16.4.1

Загальні принципи лікування гострих побутових отруєнь.

1

16.4.2

Загальні принципи лікування гострих професійних отруєнь.

1

16.4.3

Загальні принципи лікування гострих медикаментозних отруєнь.

1

16.4.4

Загальні принципи лікування гострих отруєнь грибами.

1

16.4.5

Загальні принципи лікування абстинентного синдрому і алкогольного делірію.

2

16.4.6

Загальні принципи лікування при укусах комах, тварин, змій, павуків.

2

17

ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА

4

17.1

Юридичні і етичні засади організації і надання паліативної допомоги.

2

17.2

Основні клінічні симптоми в паліативній медицині та їх корекція.

2

 

РАЗОМ:

512


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан ФПО ВНМУ ім. М.І. Пирогова

проф. ___________ А.П. Григоренко

«____» _______________ 20__ року

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

циклу спеціалізації за фахом «Загальна практика-сімейна медицина»

Код

Теми семінарських занять

Години

1

ОРГАНІЗАЦІЯ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

4

1.2

Кваліфікаційна характеристика та компетенції лікаря загальної практики-сімейного лікаря. Організація командної роботи амбулаторії.

1

1.3

Організація ЦПМСД (структурні підрозділи, штати, обладнання, фінансування, функціональні обов’язки, медична документація). Організація медичного маршруту пацієнта. Прийняття рішень щодо залучення необхідних ресурсів при організації медичної допомоги. Індикатори якості.

1

1.4

Оцінка і моніторинг стану здоров’я прикріпленого населення. Визначення епідеміологічної ситуації та організація протиепідемічних та профілактичних заходів.

1

1.5

Організаційні питання експертизи тимчасової і стійкої непрацездатності.

1

2

ВНУТРІШНІ ХВОРОБИ

52

2.1

Міжнародна класифікація проблем, пов’язаних із здоров’ям, в закладах первинної медичної допомоги; МКХ 10.

2

2.2.3

ГРВІ: діагностика, диференційний діагноз; принципи лікування, профілактика.

1

2.2.5

Негоспітальна пневмонія: діагностика, диференційний діагноз; принципи лікування, профілактика, навчання пацієнта.

2

2.2.9

Кровохаркання: невідкладна допомога.

1

2.2.10

Клінічна фармакологія основних груп лікарських засобів, що використовуються для лікування пацієнтів із захворюваннями органів дихання.

2

2.3.1

Хронічна ішемічна хвороба серця: діагностика, диференційний діагноз; принципи лікування, профілактика, МСЕК, навчання пацієнта.

2

2.3.3

Серцева недостатність: діагностика, диференційний діагноз; принципи лікування, профілактика, МСЕК, навчання пацієнта.

2

2.3.12

Болі в грудній клітці: методи обстеження, диференційний діагноз, невідкладна допомога.

1

2.3.13

Шуми в серці (функціональні; вроджені і набуті вади серця; перикардит): методи обстеження, диференційний діагноз.

1

2.4.4

Суглобовий синдром: методи обстеження, критерії діагностики.

1

2.4.8

Клінічна фармакологія основних груп лікарських засобів, що використовуються для лікування пацієнтів із ревматичними хворобами.

3

2.5.2

Захворювання шлунку та 12-палої кишки (хронічний гастрит, дуоденіт, виразкова хвороба): діагностика, диференційний діагноз; принципи лікування, профілактика, МСЕК, навчання пацієнта.

1

2.5.6

Цироз печінки: діагностика.

1

2.5.7

Функціональні захворювання біліарної системи (дискінезії ЖВШ): методи обстеження, диференційний діагноз.

1

2.5.19

Клінічна фармакологія основних груплікарських засобів, що використовуються для лікування пацієнтів із захворюваннями системи травлення.

1

2.6.2

Гломерулонефрит: діагностика, диференційний діагноз.

2

2.6.3

Хронічна хвороба нирок. Хронічна ниркова недостатність: діагностика, профілактика, МСЕК, принципи лікування.

2

2.7.1

Цукровий діабет тип 2: діагностика, лікування, профілактика.

2

2.7.2

Хвороби щитовидної залози (тиреоїдит; гіпотиреоз; гіпертиреоз): діагностика.

2

2.7.4

Клінічна фармакологія основних груп лікарських засобів, що використовуються для лікування пацієнтів із захворюваннями ендокринної системи

2

2.8.2

Гострі лейкози. Хронічні мієло- та лімфопроліферативні захворювання.

2

2.8.4

Лімфаденопатія: методи обстеження, диференційний діагноз.

1

2.8.6

Синці та підвищена кровоточивість: методи обстеження, диференційний діагноз.

1

2.8.7

Клінічна фармакологія основних груп протианемічних лікарських засобів.

1

2.9.3

Гострий коронарний синдром: діагностика, невідкладна допомога, забезпеченння маршруту пацієнта.

1

2.9.5

Пароксизмальні порушення ритму і провідності серця: дагностика, невідкладна допомога, забезпечення маршруту пацієнта.

1

2.9.7

ТЕЛА: діагностика, невідкладна допомога, забезпечення маршруту пацієнта.

0,5

2.9.13

Коматозні стани при цукровому діабеті (кетоацидотична, гіперосмолярна, лактацидемічна, гіпоглікемічна): невідкладна допомога, маршрут пацієнта.

1

2.9.14

Мікседематозна кома: невідкладна допомога, маршрут пацієнта.

0,5

2.10.1

Основи і принципи доказової медицини.

1

2.10.2

Медико-технологічні документи (настанови, уніфіковані та локальні клінічні протоколи).

1

2.11.2

Імунізація і вакцинація.

2

2.12.1

Відносини лікар-пацієнт і навички спілкування. Завдання консультації.

2

2.12.2

Недиференційовані стани і захворювання. Навички прийняття рішень в клінічних умовах. Навчання пацієнта. Складний пацієнт.

2

2.13.2

Нормативно-правові документи, обліково-звітна документація, що регламентують надання медичної допомоги хворим з профпатологією.

2

2.14

Основи соціальної геронтології

2

3

ЗДОРОВ’Я ДИТИНИ

64

3.3.1

Вигодовування здорових новонароджених. Підтримка лактації у матері і тривалого грудного вигодовування

1

3.3.2

Раціональне вигодовування дітей першого року життя, принципи організації виключно грудного, доповненого та штучного вигодовування. Методи розрахунку добового об’єму їжі та режиму харчування. Харчові продукти для вигодовування дітей першого року життя.

1

3.3.4

Харчування хворої дитини. Харчування дітей з генетичною та спадковою патологією. Корекція харчування. Лікувальні суміші.

1

3.3.5

Хвороби незбалансованого харчування. Білково-енергетична недостатність. Методи корекції харчування.

1

3.6.1

Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ).

1

3.6.2

Бронхіти.

1

3.6.3

Негоспітальні пневмонії.

1

3.6.4

Кашель: методи обстеження, диференційний діагноз.

1

3.6.5

Лихоманка: методи обстеження, диференційний діагноз.

1

3.6.6

Синдром крупа: диференційний діагноз, невідкладна допомога.

1

3.6.8

Кровохаркання: методи обстеження, диференційний діагноз, невідкладна допомога.

1

3.6.9

Біль в грудній клітці: методи обстеження, диференційний діагноз, невідкладна допомога.

1

3.7.1

Бронхіальна астма.

2

3.7.2

Атопічний дерматит.

2

3.7.3

Кропив’янка. Токсико-алергічні реакції.

4

3.8.1

Міокардити, перикардити неревматичної природи. Інфекційний ендокардит.

1

3.8.2

Гостра ревматична лихоманка. Хронічна ревматична хвороба серця.

1

3.8.3

Серцева недостатність.

1

3.8.4

Вроджені вади серця, кардіоміопатії: критерії діагностики.

1

3.8.5

Системні васкуліти.

1

3.8.8

Шуми в серці: диференційний діагноз (функціональні стани, вроджені та набуті вади серця та магістральних судин), методи обстеження.

1

3.8.10

Порушення ритму серця: методи обстеження, диференційний діагноз.

1

3.8.13

Синдром вегетативних порушень у дітей. Особливості його проявів в різних вікових групах.

1

3.9.3

Гострі лейкози, мієлопроліферативні захворювання. Лімфоми. Гістіоцитоз.

2

3.9.4

Лімфаденопатія: диференційний діагноз, методи обстеження.

1

3.9.5

Спленомегалія: диференційний діагноз, методи обстеження.

1

3.9.7

Зміни в аналізі крові, лейкемоїдні реакції: диференційний діагноз, методи обстеження.

2

3.10.5

Виразкова хвороба.

1

3.10.6

Холецистит, холангіт, жовчнокам'яна хвороба.

1

3.10.7

Гепатити; гепатози (пігментний, жировий).

1

3.10.8

Панкреатити.

1

3.10.9

Запальні захворювання кишківника.

1

3.10.10

Вроджені вади розвитку шлунково-кишкового тракту: пілоростеноз, атрезія стравоходу, жовчовивідних шляхів, анусу, хвороба Гіршпрунга.

1

3.10.16

Жовтяниця: диференційний діагноз, методи обстеження.

1

3.10.17

Синдром абдомінального болю: диференційний діагноз, методи обстеження.

1

3.11.3

Хронічна хвороба нирок. Ниркова недостатність.

1

3.11.4

Дисметаболічна нефропатія. Сечокам’яна хвороба.

1

3.11.5

Спадкові хвороби та вроджені вади сечової системи.

1

3.11.6

Сечовий синдром: диференційний діагноз, методи обстеження.

1

3.11.7

Дизурія: диференційний діагноз, методи обстеження.

1

3.11.8

Нейрогенні розлади сечовипускання, енурез:диференційний діагноз, методи обстеження.

1

3.12.1

Цукровий діабет. 

2

3.12.2

Хвороби щитовидної залози: тиреоїдит, гіпотиреоз, гіпертиреоз.

2

3.12.3

Зміни маси тіла: диференційний діагноз, методи обстеження.

1

3.12.4

Порушення росту: диференційний діагноз, методи обстеження.

1

3.13.1

Асфіксія новонародженого. Синдром дихальних розладів. Пневмонії новонароджених.

1

3.13.2

Пологові пошкодження новонароджених. Пологова травма ЦНС.

1

3.13.3

Реанімація новонароджених

1

3.13.4

Шок: диференційна діагностика, невідкладна допомога, маршрут пацієнта.

1

3.13.5

Гостра дихальна недостатність: невідкладна допомога, маршрут пацієнта.

1

3.13.6

Гостра серцева недостатність, гостра судинна   недостатність: невідкладна допомога, маршрут пацієнта.

1

3.13.7

Гостра надниркова недостатність: невідкладна допомога, маршрут пацієнта.

1

3.13.8

Гіпертермія: невідкладна допомога, маршрут пацієнта.

1

3.13.9

Порушення свідомості, кома: диференційна діагностика, невідкладна допомога, маршрут пацієнта.

1

3.13.10

Судомний синдром: диференційна діагностика, невідкладна допомога, маршрут пацієнта.

1

4

ЗДОРОВ’Я ЖІНКИ

14

4.1.1

Основи охорони репродуктивного здоров’я та організація акушерсько-гінекологічної служби. Роль сімейного лікаря в наданні акушерсько-гінекологічної допомоги населенню.

1

4.1.2

Прегравідарна підготовка та консультування жінки та її родини. Діагностика вагітності та спостереження за вагітними з фізіологічним перебігом вагітності по триместрах. Фізіологічні зміни в організмі жінки при вагітності. Пренатальна діагностика в різні терміни гестації. Особливості ведення вагітності у дівчат – підлітків, нормативно-правове забеспечення.

1

4.1.6

Гіпертензивні розлади при вагітності. Прееклампсія. Еклампсія. Профілактика. Невідкладна допомога. Маршрут пацієнтки.

1

4.1.7

Консультування з питань підготовки до пологів, загрозливих станів під час вагітності, ознак початку пологів. Комунікативна стратегія «Школи відповідального батьківства». Планове та ургентне скерування до пологового будинку; взаємодія з вищими рівнями медичної допомоги.

1

4.1.10

Післяпологові ускладнення: профілактика, рання діагностика, невідкладнадопомога, маршрут пацієнтки.

1

4.1.11

Невідкладне акушерство: ознаки початку пологової діяльності, травматизм пологових шляхів, маткова кровотеча, розвиток шоку, «гострий живіт», прееклампсія і еклампсія, коматозні стани, порушення стану плода; невідкладна допомога, ведення документації, маршрут пацієнтки.

1

4.2.1

Семіотика та диференційна діагностика порушення менструального циклу. Аменорея, первинна дисменорея. Дисфункціональні маткові кровотечі. Консультування та організація маршруту пацієнтки.

1

4.2.2

Перименопазуальний період. Фізіологія перименопаузи та менопаузи.Консультування з приводу модифікації способу життя. Профілактика остеопорозу та серцево-судинних захворювань. Маршрут пацієнтки.

1

4.2.3

Запальні захворювання жіночих статевих органів, зокрема, що передаються статевим шляхом: діагностика, консультування, принципи лікування, маршрут пацієнтки.

1

4.2.6

Пухлини статевих органів: клінічна діагностика, маршрут пацієнтки.Первинна профілактика раку шийки матки до початку статевого життя.

1

4.3.1

Організація служби планування сім’ї: структура, мета, завдання. Нормативно-правове забезпечення послуг з планування сім’ї. Роль сімейного лікаря в наданні консультативної медичної допомоги з планування сім’ї.

1

4.3.2

Консультування з питань планування сім’ї та вибору методу контрацепції: види, переваги, процес консультування, етапи консультування.

1

4.3.3

Методи контрацепції: класифікація, механізм дії, переваги, недоліки, необхідне обстеження перед початком використання, початок використання, режим використання, побічні ефекти, інструкції для пацієнтки. Невідкладна контрацепція. Покази до скерування до спеціаліста. Консультування з питань профілактика інфекцій, що передаються статевим шляхом у системі планування сім’ї.

1

4.3.4

Медичні критерії прийнятності методів контрацепції (ВООЗ). Методи контрацепції відповідно до періодів життя, консультування цільових груп. Методи контрацепції для окремих груп (екстрагенітальна патологія, підлітки тощо.). Реєстр жінок із захворюваннями, за якими вагітність та пологи загрожують життю матері та майбутній дитині.

1

5

ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ З КУРСОМ ДИТЯЧОЇ ХІРУРГІЇ ТА ПРОКТОЛОГІЇ

8

5.1.5

Опіки та обмороження

4

5.2

Специфічні хірургічні проблеми дитячого віку та вроджені вади розвитку:   маршрут пацієнта

2

5.3.2

Гострі та хронічні захворювання (геморой, анальна тріщина, парапроктит, стриктура та недостатність сфінктеру прямої кишки, епітеліальна киста куприка): діагностика, невідкладна допомога, забезпечення маршруту пацієнта.

1

5.3.4

Ускладнення захворювань прямої кишки (кровотеча, тромбоз гемороїдального вузла): клінічна діагностика, невідкладна допомога, забезпечення маршруту пацієнта.

1

7

УРОЛОГІЯ

2

7.1

Дизуричні розлади, нетримання сечі

1

7.3

Збільшення передміхурової залози

1

8

ОНКОЛОГІЯ

6

8.2

Скринінгові програми в онкології. Онкомаркери

4

8.3

Сучасні методи діагностики, маршрут пацієнтів із онкологічними захворюваннями

2

9

ОФТАЛЬМОЛОГІЯ З КУРСОМ ДИТЯЧОЇ ОФТАЛЬМОЛОГІЇ

8

9.1.1

Вікова норма в офтальмології. Профілактика порушень зору в дитячому та шкільному віці.

1

9.1.2

Вроджені вади органа зору.

1

9.2.5

«Червоне око»: диференційна діагностика, забезпечення маршруту пацієнта; невідкладна допомога.

1

9.2.6

Біль в оці: диференційна діагностика, забезпечення маршруту пацієнта; невідкладна допомога.

1

9.3.1

Гостре порушення кровообігу центральної вени сітківки та її гілок: диференційна діагностика, невідкладна допомога, забезпечення маршруту пацієнта.

1

9.3.2

Гостре порушення кровообігу центральної артрерії сітківки та її гілок: диференційна діагностика, невідкладна допомога, забезпечення маршруту пацієнта.

1

9.4.2

Ведення хворих з катарактою.

1

9.4.3

Ведення хворих після оперативного втручання.

1

10

ОТОРИНОЛАРИНГОЛОГІЯ З КУРСОМ ДИТЯЧОЇ ОТОЛЯРИНГОЛОІЇ

8

10.2

Запаморочення

2

10.3.2

Гостра втрата слуху: забезпечення маршруту пацієнта.

1

10.3.3

Гостра і хронічна туговухість: клінічна діагностика,невідкладна допомога, забезпечення маршруту пацієнта.

1

10.6.1

Риногенні орбітальні та внутрішньочерепні ускладнення: клінічна діагностика, забезпечення маршруту пацієнта.

1

10.6.2

Отогенні внутрішньочерепні ускладнення інфекційно-запальних захворювань ЛОР-органів: клінічна діагностика, забезпечення маршруту пацієнта.

1

10.9

Захворювання ЛОР-органів у дітей раннього віку: особливості діагностики, невідкладна допомога

2

11

НЕРВОВІ ХВОРОБИ З КУРСОМ ДИТЯЧОЇ НЕВРОЛОГІЇ

14

11.1

Синдромологія уражень нервової системи. Топічна діагностика

4

11.2.1

Вертеброгенні ураження (шийного, грудного, попереково-крижового відділу): диференційна діагностика, лікування, забезпечення маршруту пацієнта.

1

11.2.2

Невертеброгенні ураження: (нейропатії, неврити, плексити, плексопатії, радикулопатії): диференційна діагностика, лікування, забезпечення маршруту пацієнта.

0,5

11.2.3

Ураження черепних нервів: диференційна діагностика, забезпечення маршруту пацієнта.

0,5

11.3.1

Хронічна ішемія головного мозку: діагностика, лікування, забезпечення маршруту пацієнта.

1

11.3.2

Гострі порушення мозкового кровообігу: діагностика, невідкладна допомога, забезпечення маршруту пацієнта.

1

11.4.1

Менінгіти, енцефаліти: діагностика, невідкладна допомога, забезпечення маршруту пацієнта.

1

11.4.5

Розсіяний склероз: діагностика, забезпечення маршруту пацієнта.

1

11.10

Дитячий церебральний параліч: діагностика, забезпечення маршруту пацієнта. Медико-соціальна реабілітація.

1

11.10.3

Патологія вегетативної нервової системи: діагностика, лікування, забезпечення маршруту пацієнта.

1

11.12

Реабілітація пацієнтів із неврологічними захворюваннями

2

12

ПСИХІАТРІЯ

12

12.2

Консультування задля раннього виявлення та розпізнавання психічних та поведінкових розладів

4

12.3.1

Особливості психічних та поведінкових розладів, що виникають в дитячому віці. Диференційна діагностика та забезпечення маршруту пацієнта

1

12.3.2

Особливості психічних та поведінкових розладів похилого віку. Диференційна діагностика та забезпечення маршруту пацієнта.

1

12.4.2

Гостре отруєння психоактивними речовинами. Невідкладна допомога та забезпечення маршруту пацієнта.

1

12.4.4

Невідкладна медико-психологічна підтримка.

1

12.5.1

Антидепресивні, нейролептичні, антиконвульсивні препарати, транквілізатори: показання та протипоказання, взаємодія з іншими препаратами та небажані ефекти.

2

12.6

Особливості спостереження та супроводу пацієнтів з психічним розладами

2

13

ІНФЕКЦІЙНІ ХВОРОБИ З КУРСОМ ДИТЯЧИХ ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ

12

13.1

Симптоми та синдроми, семіотика і основні методи та особливості діагностики інфекційної патології

4

13.2

Невідкладна допомога при сепсисі та шоках (дегідратаційному, інфекційно-токсичному)

2

13.3.2

Захворювання з переважно повітряно-крапельним механізмом передачі

1

13.3.3

Захворювання з перкутанним та парентеральним механізмом передачі

1

13.5

Нормативно-правова база та обліково-звітна документація з організації протиепідемічної роботи лікаря загальної практики-сімейного лікаря

1

13.6

Нормативно-правова база з організації лікування на дому дітей та дорослих на інфекційні захворювання (стаціонар на дому)

1

13.7

Організація моделі амбулаторного ведення пацієнтів, які перенесли інфекційне захворювання

1

13.8

Особливості «дитячих» інфекцій у дорослих та інфекційних хвороб у осіб похилого віку та з вторинними імунодефіцитами

1

14

ФТИЗІАТРІЯ

6

14.2.3

Основні принципи та методи діагностики та диференційної діагностики туберкульозу органів дихання та позалегеневих локалізацій.

2

14.3.2

Вакцинопрофілактика, хіміопрофілактика туберкульозу. Перебіг післявакцинального періоду, діагностика ускладнень, забезпечення маршруту пацієнта. Ведення дитини, яка народилась від хворої на туберкульоз матері.

2

14.4.2

Визначення випадку туберкульозу. Загальні принципи лікування туберкульозу, моніторинг побічних ефектів протитуберкульозних препаратів.

2

14.4.3

Принципи лікування хворих на хіміорезистентні форми туберкульозу. Класифікація медикаментозної стійкості.

2

15

ДЕРМАТОВЕНЕРОЛОГІЯ

4

15.2

Інтегроване ведення і маршрут пацієнтів із дерматитами, екземою, алергодерматозами, токсикодермією

2

15.8

Організаційно-методичне забезпечення дерматологічної допомоги

2

16

РЕАНІМАТОЛОГІЯ ТА ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ

10

16.1.3

Загальна серцево-легенева реанімація у новонароджених.   Забезпечення маршруту пацієнта.

1

16.1.4

Ураження електричним струмом.

0,5

16.1.5

Ураження блискавкою.

0,5

16.1.7

Гостра асфіксія (в т.ч. сторонні тіла гортані, трахеї і повішання).

2

16.2

Шокові стани: класифікація, діагностика, профілактика, інтенсивна терапія у дорослих і дітей, маршрут пацієнта

2

16.3

Коматозні стани

2

16.4.1

Загальні принципи лікування гострих побутових отруєнь.

1

16.4.5

Загальні принципи лікування абстинентного синдрому і алкогольного делірію.

1

17

ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА

2

17.1

Юридичні і етичні засади організації і надання паліативної допомоги.

1

17.2

Основні клінічні симптоми в паліативній медицині та їх корекція.

1

 

РАЗОМ:

226

                      

Навчальна програма - спеціалізації «Кардіологія»

ТЕМАТИЧНИЙ   ПЛАН   ЛЕКЦІЙ

для лікарів-курсантів циклу спеціалізації

за спеціальністю «Кардіологія»

ТЕМА ЛЕКЦІЙ

Кількість годин

1.

Ультразвукові методи обстеження серця і судин. Ехокардіографія: діагностичні можливості і методика проведення. Допплерівське дослідження серця і судин.

14

2.

Аналіз ЕКГ. Основні зубці та інтервали ЕКГ в нормі

2

3.

ЕКГ ознаки гіпертрофії шлуночків та передсердь.

1

4.

ЕКГ при ІХС. ЕКГ при пробах з фізичним навантаженням

1

5.

ЕКГ при порушеннях ритму і провідності

8

6.

Класифікація, клінічна фармакологія і тактика застосування антигіпертензивних препаратів

4

7.

Соматоформна вегетативна дисфункція: визначення, варіанти перебігу, основні клінічні синдроми, критерії діагнозу (ті, що виключають та ті, що підтверджують), сучасні підходи до лікування

2

8.

Методи діагностики атеросклерозу різних судинних басейнів

2

9.

Медикаментозна терапія атеросклерозу: покази, мета залежно від факторів ризику, клінічна ефективність, особливості лікування різних типів, гіпер (дис) ліпопротеїнемій за даними доказової медицини

4

10

Визначення ІХС. Етіологія. Патогенез і класифікація ІХС. Класифікація стабільної стенокардії.

2

11

Первинна і вторинна профілактика ІХС. Ефективність за даними доказової медицини.

2

12

Стабільна стенокардія. Класифікація. Клініка. Алгоритм діагностики. Медикаментозна терапія.

2

13

Мікросудинна стенокардія (коронарний синдром Х). Вазоспастична стенокардія. Особливості патогенезу, клініки, діагностики та лікування.

2

14

ГКС зі стійким підйомом сегменту ST. Особливості патогенезу, клініка, атипові варіанти перебігу, медикаментозна терапія.

2

15

Симптоматичні АГ: етіологічні фактори АГ, класифікація, сучасні методи обстеження різних форм, особливості медикаментозного та хірургічного лікування.

2

16

Тактика лікування залежно від рівня тиску, факторів ризику, супутніх захворювань та уражень органів-мішеней.

2

17

Класифікація антигіпертензивних препаратів. Клінічна фармакологія препаратів, що застосовують для лікування АГ. Впровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з АГ.

2

18

Гіпертензивні кризи. Класифікація, диференційована тактика лікування.

2

19

Надшлуночкові тахікардії.

2

20

Шлуночкові тахікардії.

2

21

Фібриляція та тріпотіння передсердь: типи, ускладнення, вибір стратегії і лікування. Профілактика тромбоемболій.

4

22

Блокади серця: класифікація, клініка, ЕКГ діагностика, диференційна діагностика. Приступ МЕС. Невідкладна допомога. Роль ЕКС при брадикардіях.

1

23

Синдром слабкості синусового вузла: визначення, етіологія, клініка, діагностика, ведення хворих.

1

24

Міокардити: етіологія, патогенез, клініка, критерії, диференційна діагностика, лікування

1

25

Кардіоміопатії: дилятаційна, гіпертрофічна, рестриктивна, при ендокринних захворюваннях і дифузних захворюваннях сполучної тканини, при СНІДі та екзогенних інтоксикаціях

1

26

Перикардит: гострий, хронічний ексудативний, хронічний констриктивний

1

27

Уроджені вади у дорослих: ДМПП, ДМШП, уроджена Боталова протока, коарктація аорти, стеноз легеневої артерії, тетрада і тріада Фалло, аномалія Ебштейна

2

28

Інфекційний ендокардит: визначення, класифікація, клініка, діагностика, критерії діагнозу, ускладнення, лікування, первинна і вторинна профілактика.

1

29

СН: визначення, сучасна класифікація, етіологічні фактори

1

30

Патогенетичні механізми: роль нейрогуморальних змін, дисфункція міокарда, порушення гемодинаміки при систолічному та діастолічному варіантах СН

1

31

Клінічні прояви ХСН і їх особливості залежно від стадії, варіанту, функціонального класу

1

32

Діагностичні критерії ХСН. Роль ЕхоКГ. Біохімічні маркери.

1

33

Базові медикаменти для лікування ХСН із зниженою ФВ ЛШ: діуретики, інгібітори АПФ, АРА ІІ, БАБ, АМР, серцеві глікозиди, інотропні препарати

2

34

Гостра серцева недостатність. Класифікація. Клініка. Діагностика. Лікування.

2

35

Тромбоемболія гілок легеневої артерії: фактори ризику, етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

2

36

Серцево-легенева реанімація.

2

37

Патологічні порушення діяльності серцево-судинної системи у перименопаузальному періоді

2

38

Легенева гіпертензія: визначення, класифікація, патогенез, клініка, діагностика, ускладнення, лікування, стратифікація ризику та оцінка прогнозу

2

39

Особливості перебігу серцево-судинних захворювань у хворих похилого та старечого віку

2

40

Захворювання серцево-судинної системи у вагітних, тактика лікаря, методи профілактики

4

За додатковими програмами:

 

1.

Питання імунопрофілактики

6

2.

Організація екстреної медичної допомоги населенню при надзвичайних ситуаціях.

4

3.

Гуманітарні аспекти клінічного мислення.

2

4.

Радіаційна медицина

2

5.

Особливо небезпечні інфекції

4

6.

Туберкульоз

2

7.

Протидія насильству в сім'ї

6

 

Всього:

26

Разом:

120

 

 

 

 

Завідувач кафедри

терапевтичних дисциплін

та сімейноі медицини ФПО                        __________ проф. Осовська Н. Ю.

 

ТЕМАТИЧНИЙ   ПЛАН   ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

для лікарів-курсантів циклу спеціалізації

за спеціальністю «Кардіологія»

 

ТЕМА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Кількість годин

 

1.

Фізикальні методи обстеження при серцево-судинній патології. Вимірювання артеріального тиску.

6

 

2.

Порушення внутрішньошлуночкової провідності

4

 

3.

ЕКГ при ІХС. ЕКГ при пробах з фізичним навантаженням

4

 

4.

Комбіновані порушення ритму

4

 

5.

ЕКГ при порушеннях ритму і провідності

4

 

6.

Немедикаментозні методи лікування кардіологічних хворих: дієтотерапія, фізіотерапія, санаторно-курортне лікування

2

 

7.

Клінічна фармакологія гіполіпідемічних препаратів

2

 

8.

Клінічна фармакологія антиангінальних препаратів: бета-блокаторів, блокаторів кальцієвих каналів, нітратів

2

 

9.

Клінічна фармакологія психотропних препаратів та принципи їх використання

2

 

10.

Класифікація, клінічна фармакологія і тактика застосування антигіпертензивних препаратів

2

 

11.

Клінічна фармакологія антиаритмічних препаратів

2

 

12.

Фармакодинаміка та фармакокінетика основних протизапальних засобів

2

 

13.

Клінічна фармакологія серцевих глікозидів та інотропних препаратів

2

 

14.

Соматоформна вегетативна дисфункція: визначення, варіанти перебігу, основні клінічні синдроми, критерії діагнозу (ті, що виключають та ті, що підтверджують), сучасні підходи до лікування

2

 

15.

Медикаментозна терапія атеросклерозу: покази, мета залежно від факторів ризику, клінічна ефективність, особливості лікування різних типів, гіпер (дис) ліпопротеїнемій за даними доказової медицини

2

 

16.

Методи діагностики хронічної ІХС. Види навантажувальних проб. Покази, протипокази, інформативність. Методи візуалізації коронарних артерій та їх діагностичне значення.

3

 

17.

Первинна і вторинна профілактика ІХС. Ефективність за даними доказової медицини.

2

 

18.

Стабільна стенокардія. Класифікація. Клініка. Алгоритм діагностики. Медикаментозна терапія.

3

 

19.

Мікросудинна стенокардія (коронарний синдром Х). Вазоспастична стенокардія. Особливості патогенезу, клініки, діагностики та лікування.

2

 

20.

Диференціальна діагностика болю в грудній клітці.

4

 

21.

Хірургічне лікування хронічної ІХС: види, покази, результати, ведення хворих після хірургічної реваскуляризації.

2

 

22.

Клініка, діагностика і диференційна діагностика болю при гострому болю у грудній клітці. Значення змін ЕКГ і біохімічних маркерів некрозу.

2

 

23.

ГКС зі стійким підйомом сегменту ST. Особливості патогенезу, клініка, атипові варіанти перебігу, медикаментозна терапія.

3

 

24.

Ранні ускладнення ІМ: гостра лівошлуночкова недостатність, порушення серцевого ритму і провідності, у т. ч. раптова серцева смерть, перикардит, механічні ускладнення.

3

 

25.

Пізні ускладнення ІМ: рецидив ІМ, аневризма ЛШ, післяінфарктний синдром Дреслера, тромбоемболії.

3

 

26.

ГКС без стійкого підйому сегменту ST. Особливості патогенезу, алгоритм ведення хворих.

3

 

27.

Симптоматичні АГ: етіологічні фактори АГ, класифікація, сучасні методи обстеження різних форм, особливості медикаментозного та хірургічного лікування.

4

 

28.

Класифікація антигіпертензивних препаратів. Клінічна фармакологія препаратів, що застосовують для лікування АГ. Впровадження державного регулювання цін на лікарські засоби для лікування осіб з АГ.

4

 

29.

Гіпертензивні кризи. Класифікація, диференційована тактика лікування.

4

 

30.

Метаболічний синдром: визначення, критерії діагностики та особливості лікування.

4

 

31.

Екстрасистолія і парасистолія: види, клінічне значення.

3

 

32.

Надшлуночкові тахікардії.

2

 

33.

Шлуночкові тахікардії.

2

 

34.

Фібриляція та тріпотіння передсердь: типи, ускладнення, вибір стратегії і лікування. Профілактика тромбоемболій.

4

 

35.

Блокади серця: класифікація, клініка, ЕКГ діагностика, диференційна діагностика. Приступ МЕС. Невідкладна допомога. Роль ЕКС при брадикардіях.

3

 

36.

Синдром слабкості синусового вузла: визначення, етіологія, клініка, діагностика, ведення хворих.

2

 

37.

Синкопальні стани: причини, алгоритм диференційної діагностики згідно рекомендацій ESC

2

 

38.

Міокардити: етіологія, патогенез, клініка, критерії, диференційна діагностика, лікування

5

 

39.

Кардіоміопатії: дилятаційна, гіпертрофічна, рестриктивна, при ендокринних захворюваннях і дифузних захворюваннях сполучної тканини, при СНІДі та екзогенних інтоксикаціях

5

 

40.

Перикардит: гострий, хронічний ексудативний, хронічний констриктивний

4

 

41.

Набуті вади серця: вади мітрального клапану, пролапс мітрального клапану, вади аортального клапану, вади трикуспідального клапану, вади клапану легеневої артерії. Особливості ведення пацієнтів після оперативного лікування.

5

 

42.

Уроджені вади у дорослих: ДМПП, ДМШП, уроджена Боталова протока, коарктація аорти, стеноз легеневої артерії, тетрада і тріада Фалло, аномалія Ебштейна

5

 

43.

Інфекційний ендокардит: визначення, класифікація, клініка, діагностика, критерії діагнозу, ускладнення, лікування, первинна і вторинна профілактика.

2

 

44.

Клінічні прояви ХСН і їх особливості залежно від стадії, варіанту, функціонального класу

2

 

45.

Діагностичні критерії ХСН. Роль ЕхоКГ. Біохімічні маркери.

2

 

46.

Базові медикаменти для лікування ХСН із зниженою ФВ ЛШ: діуретики, інгібітори АПФ, АРА ІІ, БАБ, АМР, серцеві глікозиди, інотропні препарати

4

 

47.

Лікування СН із збереженою ФВ ЛШ

4

 

48.

Гостра серцева недостатність. Класифікація. Клініка. Діагностика. Набряк легень. Шок.

3

 

49.

Тромбоемболія гілок легеневої артерії: фактори ризику, етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

4

 

50.

Раптова серцева смерть: визначення, основні захворювання серця при яких виникає РСС, предиктори, механізми. Серцево-легенева-церебральна реанімація. Особливості післяреанімаційного періоду. Первинна і вторинна профілактика.

3

 

51.

Патологічні порушення діяльності серцево-судинної системи у перименопаузальному періоді 

4

 

52.

Легенева гіпертензія: визначення, класифікація, патогенез, клініка, діагностика, ускладнення, лікування, стратифікація ризику та оцінка прогнозу

2

 

53.

Хронічне легеневе серце: визначення, етіологія та патогенез, клініка, діагностика, лікування

2

 

54.

Особливості перебігу серцево-судинних захворювань у хворих похилого та старечого віку

4

 

55.

Захворювання серцево-судинної системи у вагітних, тактика лікаря, методи профілактики

4

 

  Разом:                                                                                                             170

1.

Туберкульоз

2

ВСЬОГО:                                                                                                          172

         

 

 

 

Завідувач кафедри

терапевтичних дисциплін

та сімейноі медицини ФПО                       __________ проф. Осовська Н. Ю.

 

 

ТЕМАТИЧНИЙ   ПЛАН   СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

 

для лікарів-курсантів циклу спеціалізації

 

за спеціальністю «Кардіологія»

 

ТЕМА СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

Кількість годин

 

1.

Фізикальні методи обстеження при серцево-судинній патології. Вимірювання артеріального тиску.

3

 

2.

Клінічна оцінка лабораторних методів обстеження в практиці кардіолога.

4

 

3.

Ангіографія, коронаровентрикулографія

3

 

4.

Ультразвукові методи обстеження серця і судин. Ехокардіографія: діагностичні можливості і методика проведення. Допплерівське дослідження серця і судин.

5

 

5.

Навантажувальні проби в кардіології. Покази та протипокази до проведення. Методика виконання.

4

 

6.

Методи пролонгованої реєстрації ЕКГ. Діагностичні можливості

4

 

7.

Клінічна оцінка рентгенологічних методів обстеження. Клінічне значення комп’ютерної та магнітно-резонансної томографії в кардіології.

3

 

8.

Теоретичні основи електрокардіографії. Механізми формування ЕКГ. Основні та додаткові відведення ЕКГ

2

 

9.

Діагностичні можливості черезстравохідної кардіостимуляції

2

 

10.

ЕКГ при порушеннях ритму і провідності

6

 

11.

Клінічна фармакологія гіполіпідемічних препаратів

2

 

12.

Клінічна фармакологія антиангінальних препаратів: бета-блокаторів, блокаторів кальцієвих каналів, нітратів

2

 

13.

Клінічна фармакологія тромболітичних препаратів

2

 

14.

Клінічна фармакологія психотропних препаратів та принципи їх використання

2

 

15.

Класифікація, клінічна фармакологія і тактика застосування антигіпертензивних препаратів

2

 

16.

Клінічна фармакологія антиаритмічних препаратів

2

 

17.

Фармакодинаміка та фармакокінетика основних протизапальних засобів

2

 

18.

Клінічна фармакологія серцевих глікозидів та інотропних препаратів

2

 

19.

Клінічна фармакологія діуретиків

2

 

20.

Соматоформна вегетативна дисфункція: визначення, варіанти перебігу, основні клінічні синдроми, критерії діагнозу (ті, що виключають та ті, що підтверджують), сучасні підходи до лікування

2

 

21.

Класифікація дисліпопротеїнемій за ВООЗ

2

 

22.

Методи діагностики атеросклерозу різних судинних басейнів

4

 

23.

Клініка, діагностика і диференційна діагностика болю при гострому болю у грудній клітці. Значення змін ЕКГ і біохімічних маркерів некрозу.

2

 

24.

ГКС зі стійким підйомом сегменту ST. Особливості патогенезу, клініка, атипові варіанти перебігу, медикаментозна терапія.

2

 

25.

Ранні ускладнення ІМ: гостра лівошлуночкова недостатність, порушення серцевого ритму і провідності, у т. ч. раптова серцева смерть, перикардит, механічні ускладнення.

2

 

26.

Пізні ускладнення ІМ: рецидив ІМ, аневризма ЛШ, післяінфарктний синдром Дреслера, тромбоемболії.

2

 

27.

ГКС без стійкого підйому сегменту ST. Особливості патогенезу, алгоритм ведення хворих.

2

 

28.

Роль «відкриття» коронарних артерій у лікуванні ІМ. Тромболітична терапія: покази, протипокази, клінічна ефективність.

2

 

29.

Реабілітація і експертиза працездатності ІМ.

2

 

30.

Механізми підвищення АТ. Ренін-ангіотензивна пресорна система нирок. Значення сольового фактора. Роль спадковості. Механізми ураження органів-мішеней.

2

 

31.

Класифікація рівнів АТ. Клініка, діагностика, роль ЕхоКГ в діагностиці, роль добового моніторування АТ в діагностиці. Стратифікація ризику ускладнень АГ і оцінка прогнозу.

2

 

32.

Тактика лікування залежно від рівня тиску, факторів ризику, супутніх захворювань та уражень органів-мішеней.

2

 

33.

Метаболічний синдром: визначення, критерії діагностики та особливості лікування.

2

 

34.

Класифікація аритмій серця, клінічні прояви, ускладнення. Методи діагностики.

2

 

35.

Добовий моніторинг ЕКГ.

2

 

36.

Електрофізіологічне дослідження провідної системи серця (інвазивне та черезстравохідне).

2

 

37.

Електроімпульсна терапія. Хірургічні методи лікування аритмій.

2

 

38.

Блокади серця: класифікація, клініка, ЕКГ діагностика, диференційна діагностика. Приступ МЕС. Невідкладна допомога. Роль ЕКС при брадикардіях.

2

 

39.

Синдром слабкості синусового вузла: визначення, етіологія, клініка, діагностика, ведення хворих.

2

 

40.

Синкопальні стани: причини, алгоритм диференційної діагностики згідно рекомендацій ESC

2

 

41.

Міокардити: етіологія, патогенез, клініка, критерії, диференційна діагностика, лікування

2

 

42.

Кардіоміопатії: дилятаційна, гіпертрофічна, рестриктивна, при ендокринних захворюваннях і дифузних захворюваннях сполучної тканини, при СНІДі та екзогенних інтоксикаціях

2

 

43.

Перикардит: гострий, хронічний ексудативний, хронічний констриктивний

2

 

44.

Набуті вади серця: вади мітрального клапану, пролапс мітрального клапану, вади аортального клапану, вади трикуспідального клапану, вади клапану легеневої артерії. Особливості ведення пацієнтів після оперативного лікування.

4

 

45.

Уроджені вади у дорослих: ДМПП, ДМШП, уроджена Боталова протока, коарктація аорти, стеноз легеневої артерії, тетрада і тріада Фалло, аномалія Ебштейна

2

 

46.

Інфекційний ендокардит: визначення, класифікація, клініка, діагностика, критерії діагнозу, ускладнення, лікування, первинна і вторинна профілактика.

2

 

47.

Травми серця. Ураження електричним струмом.

2

 

48.

Клінічні прояви ХСН і їх особливості залежно від стадії, варіанту, функціонального класу

2

 

49.

Діагностичні критерії ХСН. Роль ЕхоКГ. Біохімічні маркери.

2

 

50.

Базові медикаменти для лікування ХСН із зниженою ФВ ЛШ: діуретики, інгібітори АПФ, АРА ІІ, БАБ, АМР, серцеві глікозиди, інотропні препарати

2

 

51.

Немедикаментозне лікування. Ресинхронізаційна терапія. Трансплантація серця. Імплантація кардіовертера-дефібрилятора. Роль фізичного тренування.

2

 

52.

Лікування СН із збереженою ФВ ЛШ

2

 

53.

Гостра серцева недостатність. Класифікація. Клініка. Діагностика. Набряк легень. Шок.

4

 

54.

Тромбоемболія гілок легеневої артерії: фактори ризику, етіологія, патогенез, класифікація, клініка, діагностика, диференційна діагностика, лікування.

4

 

55.

Раптова серцева смерть: визначення, основні захворювання серця при яких виникає РСС, предиктори, механізми. Серцево-легенева-церебральна реанімація. Особливості післяреанімаційного періоду. Первинна і вторинна профілактика.

4

 

56.

Патологічні порушення діяльності серцево-судинної системи у перименопаузальному періоді 

4

 

57.

Легенева гіпертензія: визначення, класифікація, патогенез, клініка, діагностика, ускладнення, лікування, стратифікація ризику та оцінка прогнозу

2

 

58.

Хронічне легеневе серце: визначення, етіологія та патогенез, клініка, діагностика, лікування

2

 

59.

Особливості перебігу серцево-судинних захворювань у хворих похилого та старечого віку

4

 

60.

Захворювання серцево-судинної системи у вагітних, тактика лікаря, методи профілактики

10

 
 

Всього:

158

 

За додатковими програмами:

   

1.

Проблеми СНІДу.

2

2.

Імунологія

2

3.

Організація екстреної медичної допомоги населенню при надзвичайних ситуаціях.

2

4.

Туберкульоз

2

 

Всього:

8

Разом:

166

 
               

 

 

Тематичні плани спеціалізації "Внутрішні хвороби"

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан ФПО ВНМУ ім. М.І. Пирогова

проф. ___________ А. П. Григоренко

«____» _______________ 20__ року

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ЛЕКЦІЙ

циклу спеціалізації за спеціальністю «Внутрішні хвороби»

Код

Теми лекцій

Години

02

ХВОРОБИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

6

02.04

Хронічне обструктивне захворювання легень

2

02.05

Пневмонія

2

02.06

Бронхіальна астма

2

03

ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ

10

03.03

Артеріальні гіпертензії

4

03.04

Ішемічна хвороба серця

2

03.09

Порушення ритму серця і провідності

2

03.10

Хронічна серцева недостатність

2

04

ХВОРОБИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ

10

04.04

Пептична виразка шлунка і дванадцятипалої кишки

2

04.06

Хвороби підшлункової залози

2

04.07

Хвороби жовчного міхура та жовчних шляхів

2

04.08

Гепатити

2

04.09

Цирози печінки

2

05

ХВОРОБИ НИРОК

2

05.03

Пієлонефрити.

2

05.04

Хронічна хвороба нирок. Хронічна ниркова недостатність.

2

06

ХВОРОБИ ОРГАНІВ КРОВОТВОРЕННЯ

4

06.02

Анемії

2

06.03

Гемобластози

2

07

ХВОРОБИ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН

4

07.02

Цукровий діабет

2

07.03

Хвороби щитоподібної залози

2

08

РЕВМАТИЧНІ ХВОРОБИ

 

08.03

Хронічна ревматична хвороба серця. Набуті вади серця.

2

08.04

Захворювання суглобів.

2

09

ОНКОЛОГІЧНІ ХВОРОБИ

4

09.01

Рак легень

2

09.02

Рак шлунку

2

 

ДОДАТКОВІ ПРОГРАМИ

6

13

Проблеми СНІД

2

17

Туберкульоз

2

19

Питання імунопрофілактики

2

РАЗОМ:

52

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан ФПО ВНМУ ім. М.І. Пирогова

проф. ___________ А. П. Григоренко

«____» _______________ 20__ року

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

циклу спеціалізації за спеціальністю «Внутрішні хвороби»

Код

Теми практичних занять

Години

01

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ПИТАННЯ ТЕРАПЕВТИЧНОЇ ДОПОМОГИ

18

01.01

Основні директивні документи, що регламентують діяльність органів та установ охорони здоровя, терапевтичної служби

4

01.02

Робота в поліклініці

14

02

ХВОРОБИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

62

02.01

Методи обстеження при захворюваннях органів дихання

8

02.02

Легенева недостатність

6

02.03

Гострий бронхіт

4

02.04

Хронічне обструктивне захворювання легень

4

02.05

Пневмонія

6

02.06

Бронхіальна астма

6

02.07

Нагнійні захворювання легень

6

02.08

Хвороби плеври

6

02.09

Легенева гіпертензія

4

02.10

Пневмоконіози

4

02.11

Грибкові та паразитарні захворювання легень

6

02.12

Саркоїдоз органів дихання, фіброзуючий альвеоліт

2

03

ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ

74

03.01

Методи обстеження при серцево-судинній патології

10

03.02

Атеросклероз та інші порушення ліпідного обміну

2

03.03

Артеріальні гіпертензії

6

03.04

Ішемічна хвороба серця

12

03.05

Хвороби міокарда

6

03.06

Інфекційний ендокардит

6

03.07

Перикардит

4

03.08

Вроджені вади серця

4

03.09

Порушення ритму серця і провідності

16

03.10

Хронічна серцева недостатність

6

03.11

Соматоформна вегетативна дисфункція

2

04

ХВОРОБИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ

68

04.01

Методи обстеження при захворюваннях органів травлення

10

04.02

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. Ахалазія кардії.

4

04.03

Функціональна диспепсія. Гастрити. Дуоденіти.

10

04.04

Пептична виразка шлунка і дванадцятипалої кишки

8

04.05

Хвороби кишок

8

04.06

Хвороби підшлункової залози

6

04.07

Хвороби жовчного міхура та жовчних шляхів

6

04.08

Гепатити

8

04.09

Цирози печінки

8

05

ХВОРОБИ НИРОК

40

05.01

Методи обстеження при захворюваннях нирок

4

05.02

Гломерулонефрити

8

05.03

Пієлонефрити

8

05.04

Хронічна хвороба нирок. Хронічна ниркова недостатність

10

05.05

Нефропатія вагітних. Ниркова еклампсія

4

05.06

Гостра затримка сечі

4

05.07

Особливості перебігу та лікування хвороб нирок у хворих похилого та старечого віку

2

06

ХВОРОБИ ОРГАНІВ КРОВОТВОРЕННЯ

38

06.01

Методи обстеження при захворюваннях крові

8

06.02

Анемії

8

06.03

Гемобластози

6

06.04

Геморагічні діатези

8

06.05

Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові

4

06.06

Лімфаденопатії. Лейкемоїдні реакції. Лейкопенії. Агранулоцитоз.

4

07

ХВОРОБИ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН

36

07.01

Методи обстеження при ендокринних захворюваннях та хворобах обміну речовин

4

07.02

Цукровий діабет

10

07.03

Хвороби щитоподібної залози

6

07.04

Хвороби гіпоталамуса і гіпофіза

6

07.05

Хвороби наднирників

4

07.06

Ожиріння, метаболічний синдром

6

08

РЕВМАТИЧНІ ХВОРОБИ

32

08.01

Методи обстеження при ревматичних захворюваннях

4

08.02

Ревматична лихоманка

6

08.03

Хронічна ревматична хвороба серця. Набуті вади серця

6

08.04

Захворювання суглобів

6

08.05

Системні захворювання сполучної тканини

10

09

ОНКОЛОГІЧНІ ХВОРОБИ

16

09.01

Рак легень

2

09.02

Рак шлунка

2

09.03

Рак підшлункової залози. Рак гепато-біліарної системи. Рак кишківника

8

09.04

Скринінгові програми у практиці лікаря «Внутрішньої медицини»

4

10

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ І РЕАНІМАЦІЯ У КЛІНІЦІ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ

80

10.01

Гостра серцева недостатність

6

10.02

Гостра судинна недостатність

6

10.03

Гіпертензивні кризи

6

10.04

Гострі порушення ритму серця та провідності

6

10.05

Гостра легенева недостатність

4

10.06

Спонтанний пневмоторакс

4

10.07

Тромбоемболія легеневої артерії

4

10.08

Легенева кровотеча

4

10.09

Анафілактичний шок

4

10.10

Кровотеча з органів травлення

4

10.11

Печінкова кома

4

10.12

Гостра ниркова недостатність

4

10.13

Коми при цукровому діабеті

6

10.14

Тиреотоксична криза

4

10.15

Гостра недостатність наднирників

4

10.16

Приступ феохромоцитоми

4

10.17

Синкопальні стани

6

 

ДОДАТКОВІ ПРОГРАМИ

 

12

Імунологія

4

13

Проблеми СНІД

2

14

Організація невідкладної допомоги населенню при надзвичайних ситуаціях

8

16

Особливо небезпечні інфекції

8

17

Туберкульоз

2

19

Питання імунопрофілактики

2

 

Всього

26

РАЗОМ:

490


“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан ФПО ВНМУ ім. М.І. Пирогова

проф. ___________ А. П. Григоренко

«____» _______________ 20__ року

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

циклу спеціалізації за спеціальністю «Внутрішні хвороби»

Код

Теми семінарських занять

Години

02

ХВОРОБИ ОРГАНІВ ДИХАННЯ

30

02.01

Методи обстеження при захворюваннях органів дихання

2

02.02

Легенева недостатність

2

02.04

Хронічне обструктивне захворювання легень

6

02.05

Пневмонія

4

02.06

Бронхіальна астма

6

02.07

Нагнійні захворювання легень

2

02.09

Легенева гіпертензія

2

02.10

Пневмоконіози

2

02.11

Грибкові та паразитарні захворювання легень

2

02.12

Саркоїдоз органів дихання, фіброзуючий альвеоліт

2

03

ХВОРОБИ СИСТЕМИ КРОВООБІГУ

26

03.01

Методи обстеження при серцево-судинній патології

4

03.02

Атеросклероз та інші порушення ліпідного обміну

2

03.03

Артеріальні гіпертензії

4

03.04

Ішемічна хвороба серця

4

03.05

Хвороби міокарда

2

03.07

Перикардит

2

03.08

Вроджені вади серця

2

03.09

Порушення ритму серця і провідності

2

03.10

Хронічна серцева недостатність

2

03.11

Соматоформна вегетативна дисфункція

2

04

ХВОРОБИ ОРГАНІВ ТРАВЛЕННЯ

26

04.01

Методи обстеження при захворюваннях органів травлення

2

04.02

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. Ахалазія кардії.

2

04.03

Функціональна диспепсія. Гастрити. Дуоденіти.

6

04.04

Пептична виразка шлунка і дванадцятипалої кишки

2

04.05

Хвороби кишок

2

04.06

Хвороби підшлункової залози

2

04.07

Хвороби жовчного міхура та жовчних шляхів

4

04.08

Гепатити

4

04.09

Цирози печінки

2

05

ХВОРОБИ НИРОК

16

05.01

Методи обстеження при захворюваннях нирок

2

05.02

Гломерулонефрити

2

05.03

Пієлонефрити

2

05.04

Хронічна хвороба нирок. Хронічна ниркова недостатність

4

05.05

Нефропатія вагітних. Ниркова еклампсія

2

05.06

Гостра затримка сечі

2

05.07

Особливості перебігу та лікування хвороб нирок у хворих похилого та старечого віку

2

06

ХВОРОБИ ОРГАНІВ КРОВОТВОРЕННЯ

12

06.02

Анемії

4

06.03

Гемобластози

4

06.05

Синдром дисемінованого внутрішньосудинного згортання крові

2

06.06

Лімфаденопатії. Лейкемоїдні реакції. Лейкопенії. Агранулоцитоз.

2

07

ХВОРОБИ ЕНДОКРИННОЇ СИСТЕМИ ТА ОБМІНУ РЕЧОВИН

16

07.01

Методи обстеження при ендокринних захворюваннях та хворобах обміну речовин

2

07.02

Цукровий діабет

6

07.03

Хвороби щитоподібної залози

2

07.04

Хвороби гіпоталамуса і гіпофіза

2

07.05

Хвороби наднирників

2

07.06

Ожиріння, метаболічний синдром

2

08

РЕВМАТИЧНІ ХВОРОБИ

22

08.01

Методи обстеження при ревматичних захворюваннях

2

08.02

Ревматична лихоманка

4

08.03

Хронічна ревматична хвороба серця. Набуті вади серця

4

08.04

Захворювання суглобів

4

08.05

Системні захворювання сполучної тканини

8

09

ОНКОЛОГІЧНІ ХВОРОБИ

12

09.01

Рак легень

2

09.02

Рак шлунка

2

09.03

Рак підшлункової залози. Рак гепато-біліарної системи. Рак кишківника

6

09.04

Скринінгові програми у практиці лікаря «Внутрішньої медицини»

2

10

ІНТЕНСИВНА ТЕРАПІЯ І РЕАНІМАЦІЯ У КЛІНІЦІ ВНУТРІШНІХ ХВОРОБ

42

10.01

Гостра серцева недостатність

2

10.02

Гостра судинна недостатність

4

10.03

Гіпертензивні кризи

2

10.04

Гострі порушення ритму серця та провідності

4

10.05

Гостра легенева недостатність

2

10.06

Спонтанний пневмоторакс

2

10.07

Тромбоемболія легеневої артерії

2

10.08

Легенева кровотеча

2

10.09

Анафілактичний шок

2

10.10

Кровотеча з органів травлення

2

10.11

Печінкова кома

2

10.12

Гостра ниркова недостатність

2

10.13

Коми при цукровому діабеті

4

10.14

Тиреотоксична криза

2

10.15

Гостра недостатність наднирників

2

10.16

Приступ феохромоцитоми

2

10.17

Синкопальні стани

4

 

ДОДАТКОВІ ПРОГРАМИ

 

12

Імунологія

4

13

Проблеми СНІД

2

14

Організація невідкладної допомоги населенню при надзвичайних ситуаціях

4

15

Радіаційна медицина

2

16

Особливо небезпечні інфекції

4

17

Туберкульоз

2

18

Гуманітарні аспекти діяльності лікаря

2

19

Питання імунопрофілактики

2

20

Протидія насильству в сім’ї

6

21

Медична інформатика

2

 

Всього

30

РАЗОМ:

232

Навчальний план ТУ "Актуальні питання гастроентерології"

                

                                                                                                   “ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан ФПО ВНМУ ім. М.І. Пирогова

проф. ___________ А.П . Григоренко

«____» _______________ 20___ року

ТЕМАТИЧНИЙ   ПЛАН   ЛЕКЦІЙ

циклу тематичного удосконалення

«Актуальні питання гастроентерології»

з/п

ТЕМА ЛЕКЦІЙ

Кількість годин

1.

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. Класифікація, клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика, лікування

2

2.

Функціональна шлункова диспепсія. Гастрити. Класифікація, клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика, лікування

2

3.

Пептична виразка. Класифікація, клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика, ускладнення, лікування

4

4.

Хронічний безкамінцевий холецистит. Жовчнокамʼяна хвороба. Класифікація,

клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика, лікування

4

5.

Хронічні гепатити: класифікація, клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика,

лікування

4

6.

Цирози печінки: класифікація, клінічні прояви,

діагностика, диференційна діагностика,

лікування

4

7.

Хронічний панкреатит: класифікація, клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика,

лікування 

4

8.

Функціональні захворювання кишок: класифікація, клінічні прояви, діагностика,

диференційна діагностика, лікування

2

9.

Клінічна фармакологія препаратів, що застосовують при лікуванні пацієнтів із захворюваннями органів травлення

12

Всього

38

“ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан ФПО ВНМУ ім. М.І. Пирогова

проф. ___________ А.П.Григоренко

«____» _______________ 20__ року

ТЕМАТИЧНИЙ   ПЛАН   ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ

циклу тематичного удосконалення

на тему «Актуальні питання гастроентерології»

з/п

ТЕМА ПРАКТИЧНОГО ЗАНЯТТЯ

Кількість годин

1.

Пептична виразка. Класифікація, клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика, ускладнення, лікування

3

2.

Цирози печінки: класифікація, клінічні прояви,

діагностика, диференційна діагностика, лікування

5

3.

Хронічний панкреатит: класифікація, клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика, лікування

5

Всього

13

                                                                                 “ЗАТВЕРДЖУЮ”

Декан ФПО ВНМУ ім. М.І. Пирогова

проф. ___________ А.П.Григоренко

«____» _______________ 20__ року

 

ТЕМАТИЧНИЙ   ПЛАН   СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ

циклу тематичного удосконалення

на тему «Актуальні питання гастроентерології»

з/п

ТЕМА СЕМІНАРСЬКОГО ЗАНЯТТЯ

Кількість годин

1.

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба. Класифікація, клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика, лікування

2

2.

Функціональна   шлункова диспепсія. Гастрити. Класифікація, клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика, лікування

3

3.

Хронічний безкамінцевий холецистит. Жовчнокамʼяна хвороба. Класифікація, клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика, лікування

3

4.

Хронічні гепатити: класифікація, клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика, лікування

9

5.

Неспецифічний виразковий коліт. Хвороба Крона. Класифікація, клінічні прояви, діагностика, диференційна діагностика, лікування

4

Всього

21

Науково-дослідна робота

На разі на кафедрі терапевтичних дисциплін та сімейної медицини ФПО
Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова
завершено виконання планової науково-дослідної роботи (НДР) на тему:
«Структурно-функціональний стан серця і нирок та якість життя пацієнтів із
хронічною серцевою недостатністю, оптимізація лікування» (№ державної
реєстрації 0115U007129, 2016-2020 рр.) та розпочато виконання нової НДР на
тему: «Порушення структури і функцій серця та магістральних судин у
пацієнтів із коморбідною серцево-судинною патологією: гендерні та вікові
аспекти, динаміка під впливом лікування» (№ державної реєстрації
0121U108299, 2021-2025 рр.; науковий керівник НДР: д. м. н., проф. Осовська
Н. Ю).