НДР

На разі на кафедрі терапевтичних дисциплін та сімейної медицини ФПО
Вінницького національного медичного університету імені М. І. Пирогова
завершено виконання планової науково-дослідної роботи (НДР) на тему:
«Структурно-функціональний стан серця і нирок та якість життя пацієнтів із
хронічною серцевою недостатністю, оптимізація лікування» (№ державної
реєстрації 0115U007129, 2016-2020 рр.) та розпочато виконання нової НДР на
тему: «Порушення структури і функцій серця та магістральних судин у
пацієнтів із коморбідною серцево-судинною патологією: гендерні та вікові
аспекти, динаміка під впливом лікування» (№ державної реєстрації
0121U108299, 2021-2025 рр.; науковий керівник НДР: д. м. н., проф. Осовська
Н. Ю).